ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

MATERIAŁY PROBLEMOWE
03.06.2016r. 05:02

Tomasz E. Kołakowski
W wielu krajach trwają prace nie tylko nad tworzeniem nowych koncepcji energetyki, ale także już nad ich realizacją. Wprawdzie wydaje się, że konieczność przebudowy struktury obecnej energetyki jest nieuchronna, to w różnych krajach przebiega ona w sposób zindywidualizowany, wynikający zapewne ze zróżnicowań poszczególnych organizmów państwowych.
27.05.2016r. 00:30

Praca konkursowa Adriana Króla z Uniwersytetu Warszawskiego, laureata III miejsca w trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią” zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań.
13.05.2016r. 05:29

Anna Janosz - Uniwersytet Śląski
Praca konkursowa Anny Janosz z Uniwersytetu Śląskiego, laureatki I miejsca w trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią” zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań.
11.05.2016r. 05:34

Karolina Gałązka, Piotr Kacejko, Paweł Pijarski ("Rynek Energii" - kwiecień 2016)
W artykule dowiedziono, że prawidłowy dobór mocy instalacji i dopasowanie jej do zapotrzebowania na moc danego obiektu pozwala na osiągnięcie całkiem przyzwoitych efektów ekonomicznych, które dla jednostek utrzymujących się za środki publiczne są niezwykle ważne.
28.04.2016r. 05:09

Wioleta Mróz - Koordynator projektu, Instytut OZE ("Energetyka Wodna" - 1/2016)
Aby ochrona środowiska miała wymiar nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny, niezbędne jest zagwarantowanie społeczeństwu możliwości wypowiadania się i decydowania w kwestiach bezpośrednio dotyczących środowiska przyrodniczego, w którym ono żyje.
26.04.2016r. 09:15

Analiza zabezpieczenia interesów społecznych w procesie lokalizacji i budowy lądowych elektrowni wiatrowych
Najwyższa Izba Kontroli
26.04.2016r. 05:21

Maciej Łysakowski, adwokat, Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k. ("Nowa Energia" - 2/2016)
W zakresie sektora energetycznego, w kontekście zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych nie ma obecnie skutecznych narzędzi, które pozwoliłyby ograniczyć krąg potencjalnych wykonawców wyłącznie do przedsiębiorców z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz sygnatariuszy GPA. Dopiero ewentualna zmiana PZP i przesunięcie takich kwestii jak doświadczenie, potencjał organizacyjny, itp. na etap oceny ofert, może dać zamawiającym pewne pole do stosowania preferencji - przy czym należy i w tym zakresie zachować ostrożność.
31.03.2016r. 06:05

Janusz Sowiński, Tadeusz Pydych, Robert Tomaszewski, Artur Wachtarczyk ("Rynek Energii" - luty 2016)
Artykuł prezentuje analizę efektywności wybranych inwestycji w OZE w kontekście funkcjonowania systemu aukcyjnego wprowadzonego w nowej ustawie OZE.
25.03.2016r. 06:16

dr Łukasz Dubiński - Uniwersytet Szczeciński ("Energia Gigawat" - 2-3/2016)
Postanowienia ustawy krajobrazowej wprowadzają istotne zmiany dla prowadzenia polityki przestrzennej przez gminę. Działania tej jednostki samorządu terytorialnego stają się związane rozstrzygnięciami sejmiku województwa podejmowanymi w ramach nowego instrumentu prawnego – audytu krajobrazowego. Taka decyzja prawodawcy może budzić wątpliwości co do jej zgodności z konstytucyjną zasadą subsydiarności.
10.02.2016r. 13:45

Maciej Szambelańczyk, radca prawny, partner w Kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (dalej „ustawa o OZE”) wprowadziła do polskiego systemu prawnego formułę tzw. net-meteringu w rozliczeniach z wytwórcą energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji. Przepisy związane z tym zagadnieniem uregulowane zostały w Rozdziale IV ustawy o OZE.cire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE