ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

MATERIAŁY PROBLEMOWE
16.01.2017r. 05:20

dr Marta Boroń - www.iLawEnergy.pl
Ustawa Prawo energetyczne (dalej PE) nie definiuje pojęcia sprzedawcy rezerwowego czy też sprzedaży rezerwowej energii choć pojęcia te trwale i powszechnie występują w obrocie. Sprzedawca rezerwowy to funkcjonujący na rynku energii podmiot (przedsiębiorstwo obrotu energią), który zapewnia ciągłość dostarczania (a właściwie sprzedaży) energii, "w przypadku zaprzestania dostarczania tej energii przez wybranego przez odbiorcę sprzedawcę" (art. 5 ust. 2a pkt 1 lit. b PE).

12.12.2016r. 05:05

Marcin Malec, Jacek Kamiński ("Rynek Energii" - 10/2016)
W artykule przeanalizowano krajowe prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną począwszy od 2000 roku. Ich autorzy, w chwili opracowywania prognoz, często nie mogli posiadać wiedzy na temat wdrażanych w następnych latach mechanizmów i regulacji oddziałujących na poziom konsumpcji energii elektrycznej. Z oczywistych powodów nie mieli również wiedzy na temat zbliżających się zagrożeń o charakterze gospodarczym, np. o kryzysie finansowym z lat 2008-2009. W artykule przeprowadzono jakościową analizę sprawdzalności prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną w świetle wdrażanych regulacji wpływających na funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego.
23.11.2016r. 05:11

Przemysław Kałek, Szymon Murek - Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej ma za zadanie ułatwić podmiotom pokrzywdzonym naruszeniem przepisów antymonopolowych uzyskanie należnego im odszkodowania wywołanego takim naruszeniem. Termin na jej implementację do krajowego porządku prawnego w Polsce mija dnia 27 grudnia 2016 r., jednak dopiero 15 listopada br. zaprezentowano projekt ustawy implementującej tę dyrektywę - projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (wersja 10.11.2016 r.).
10.11.2016r. 05:07

Agnieszka Kraińska, Radca prawny, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy
15 września 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok interpretujący przepisy UE dotyczące pomocy państwa związanej z kosztami osieroconymi, które pojawiły się na skutek liberalizacji rynku wewnętrznego energii elektrycznej.
06.10.2016r. 05:22

Robert Jędrychowski, Paweł Pijarski, Sylwester Adamek - Politechnika Lubelska ("Rynek Energii Elektrycznej. Energetyka rozproszona". Politechnika Lubelska)
Rozwój energetyki prosumenckiej, pomimo opóźnień wynikających z zawirowań legislacyjnych, wydaje się na dzień dzisiejszy raczej przesądzony. W wielu polskich gminach wdrażane są projekty zakupu i instalacji odnawialnych źródeł z dofinansowaniem UE.
12.09.2016r. 05:20

O nowej ustawie Prawo wodne pisaliśmy w numerze 1/2015 Energetyki Wodnej. Omawialiśmy wtedy zaprezentowany przez Ministerstwo Środowiska projekt przepisów, które mają zastąpić obecnie obowiązującą i wielokrotnie nowelizowaną ustawę z 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.). Pomimo upływu ponad roku, ustawa nie została uchwalona. Obecny rząd przedstawił zupełnie nowy projekt, którego treść znacznie odbiega od propozycji legislacyjnych przedstawionych kilkanaście miesięcy temu.
Dominik Wałkowski - Adwokat Praktyka prawa ochrony środowiska, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy Sp.k. ("Energetyka Wodna" - 2/2016)
08.09.2016r. 05:20

Andrzej Mroczkowski ("Instal" nr 7-8/2016)
W artykule poruszane są zagadnienia rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych, wynikające z uchwalonej przez Sejm w dniu 20 maja 2016 r. ustawy o efektywności energetycznej. W ustawie tej zawarta jest nowelizacja ustawy Prawo energetyczne art. 45 a. Artykuł 45a dotyczy zasad rozliczania kosztów ogrzewania. Zdaniem autora, nowelizacja nie wypełnia zaleceń dyrektywy 2012/27/UE w odniesieniu do art. od 9 do 11. Nie wprowadza powszechnego obowiązku wyposażenia budynków i lokali w urządzenia do rejestracji zużycia ciepła, nie zawiera prostych i jasnych zasad jak sporządzić rozliczenie kosztów ogrzewania na podstawie zarejestrowanego zużycia ciepła.
24.08.2016r. 05:27

Andrzej Walkiewicz - radca prawny, Senior Associate, Łukasz Petelski - aplikant radcowski, Associate, zespół Energy & Utilities kancelarii Bird & Bird
W lipcu br. uchwalone zostały dwie ustawy wprowadzające istotne zmiany wpływające na sytuację podmiotów zajmujących się wytwarzaniem paliw ciekłych oraz obrotem tymi paliwami, w tym z zagranicą . Uchwalone przepisy wprowadzają szereg dodatkowych wymagań w zakresie koncesjonowania oraz nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne (paliwowe) nowe obowiązki informacyjne. Celem zmian jest, zdaniem ustawodawcy, m.in. uporządkowanie rynku paliw i wprowadzenie większej przejrzystości na tym rynku.
26.07.2016r. 05:26

Tomasz Ogłódek - Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek & Marzena Czarnecka ("Energia Elektryczna" - 6/2016)
Przez wiele lat art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne dotyczący planowania oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy budził wątpliwości. Ustawodawca na mocy ustawy z dnia 27 maja 2015 roku zmodyfikował tę normę i od 3 sierpnia 2015 roku przepis otrzymał nową treść.
14.07.2016r. 05:01

Rafał Łangowski ("Rynek Energii" czerwiec 2016)
W artykule zostały przedstawione uwarunkowania rynkowe istotnie wpływające na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce. Ich celem jest podjęcie próby wyjaśnienia szeregu niejasności wokół procesu zmiany sprzedawcy energii, bez przedstawiania szczegółów jego przebiegu.cire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE