ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

MATERIAŁY PROBLEMOWE
23.09.2015r. 14:36

Autor: Piotr Zamroch, partner, Sienkiewicz i Zamroch - Radcowie Prawni, Spółka Partnerska ("Nowa Energia" - nr 4/2015)
5 sierpnia 2015 r. ustępujący tego dnia Prezydent Bronisław Komorowski podpisał uchwaloną przez Sejm 24 lipca 2015 r. ustawę o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, potocznie nazywaną specustawą przesyłową. Niniejszy artykuł przedstawia podstawowe założenia tej ustawy, wskazując jednocześnie na przyczyny jej uchwalenia.
17.09.2015r. 15:03

Podejście do warunków przyznawania odbiorcom końcowym bonifikat za niedostarczenie energii elektrycznej było przez dłuższy czas kwestią, która różniła przedsiębiorstwa energetyczne oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Autor: Przemysław Kałek - Kancelaria Chadbourne & Parke ("Energia Elektryczna" - nr 8/2015)
15.09.2015r. 13:44

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych dla mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii podczas dwunastu miesięcy 2014 r. Na podstawie badań i analiz określono opłacalność wykorzystania dwóch różnych instalacji fotowoltaicznych typu on-grid, do produkcji energii elektrycznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Przeanalizowano wpływ nowych uregulowań prawnych i systemu wsparcia na atrakcyjność, promowanego w nowelizacji prawa energetycznego, rozwoju produkcji energii rozproszonej m.in. z instalacji fotowoltaicznych.
Autorzy: Jarosław Dąbrowski, Edward Hutnik ("Rynek Energii" - czerwiec 2015)
10.09.2015r. 13:30

Wejście w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii wywołało wiele sporów i dyskusji co do rzeczywistych intencji jej twórców. Jedną z istotniejszych dla uczestników rynku kwestii jest rozstrzygnięcie w jakim terminie wszedł, bądź ma wejść w życie, obowiązek stosowania współczynnika korekcyjnego 0,5 dla świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w ramach współspalania. Polemika publiczna w tym zakresie opiera się na starciu dwóch przeciwstawnych tez: zgodnie z pierwszą, wspomniany współczynnik ma być stosowany od daty wejścia w życie ustawy, zaś druga wskazuje, że kluczowe jest wejście w życie nowego systemu wsparcia określonego w rozdziale 4 ustawy, czyli termin 1 stycznia 2016 r.
Autor: Jacek Zimmer – Czekaj, radca prawny, Kancelaria adwokacka dr. hab. Mariusza Swory
08.09.2015r. 13:40

W dniu 9 września 2015 r. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223). Regulacja wprowadza nowe obowiązki dla przedsiębiorców, które wymagają terminowej realizacji. Dotyczą one przede wszystkim składania sprawozdań, rozliczania uprawnień w ramach tzw. derogacji dla energetyki, nowych zezwoleń na emisje gazów cieplarnianych oraz rachunków w rejestrze uprawnień.
Autor: r. pr. Beata Brynczak, Dyrektor Departamentu Prawa Ochrony Środowiska w Kancelarii Prawnej „Świeca i Wspólnicy” Sp. k.
07.09.2015r. 13:05

8 lipca 2015 r. Parlament Europejski zatwierdził decyzję ustanawiającą mechanizm rezerwy stabilizacyjnej (Market Stability Reserve, MSR) uprawnień do emisji CO2. Decyzja musi zostać jeszcze przyjęta przez Radę Unii Europejskiej.
Autor: Marek Dolatowski - doradztwo dla sektora energetycznego kancelarii Wardyński i Wspólnicy
03.09.2015r. 12:55

Mamy znowu nowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska. Głównie głosami PO-PS i SLD Sejm uchwalił tę ustawę 5 sierpnia br. Tym razem dotyczy ona w praktyce przekazania sejmikom wojewódzkim kompetencji w zakresie regulowania rodzajów i jakości paliw oraz kotłów na poziomie lokalnym. Deklarowanym celem zdaje się być polepszenie jakości powietrza. Nie ma jednak pewności czy cel ten zostanie osiągnięty choćby dlatego, ale nie tylko, że nie wiadomo jak skorzystają ze swych nowych kompetencji samorządy.
Autor: prof. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek
04.08.2015r. 14:02

Właściciele licznych MEW działających od lat mają obecnie problemy z odnowieniami pozwoleń wodnoprawnych z powodu aktualnych przepisów i różnej interpretacji przez urzędy wydające pozwolenia. Nowe prawo powinno dotyczyć nowo budowanych urządzeń, lecz niestety zapisy w części przepisów nakładają nowe obowiązki do spełnienia przez istniejące urządzenia.
Autor: Kamil Basiński , Specjalista ds. hydrologii, Instytut OZE (“Energetyka Wodna”, nr 2/2015)
10.07.2015r. 13:33

In this paper, renewable energy sources (RES) support mechanisms in Poland was presented with perspectives of proposed support system modifications, discussed in the project of Renewable Energy Act. In addition, MARKAL model of RES support mechanism was presented, taking into account technology-specific multiplication factors. Two model runs with emission trading system in place and two additional runs without emission trade were performed. The latter runs were analyzed in view of the 40% target for Poland by 2040 (renewable electricity share in final consumption) with emphasis on investments in renewable technology options and potential costs of support systems.
Authors: Marcin Jaskólski, Paweł Bućko ("Rynek Energii" - 4/2015)
07.07.2015r. 13:45

W artykule tym omówiono jedną z już funkcjonujących instalacji mającej znamiona dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, która to została określona w wydanej przed dniem 30 czerwca 2014 r. koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej oraz dokumentacji stanowiącej załącznik do tej koncesji.
Autorzy: Krzysztof Kazalski, Piotr Hrycko - Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze; Bogusław Rybacki - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., Wrocław ("Energetyka" - maj 2015)cire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE