ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

MATERIAŁY PROBLEMOWE
02.02.2016r. 14:15

Radosław Walaszczyk (Biuletyn URE - nr 4/2015)
Celem artykułu jest przybliżenie zdezorientowanym konsumentom zagrożeń czyhających na nich „przy okazji” zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i wskazanie dróg wyjścia z pochopnie podpisanych umów.
27.01.2016r. 13:49

Marek Dolatowski - Praktyka doradztwa dla sektora energii kancelarii Wardyński i Wspólnicy
Bonifikaty, o których stanowi art. 45a ust. 3 Prawa energetycznego, nie mają charakteru odszkodowania. Nie można ich utożsamiać z karą ustawową, karą umowną ani świadczeniem gwarancyjnym.
27.01.2016r. 13:41

Autor: Adam Frąckowiak - WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k. ("Energia Elektryczna" - nr 12/2015)
Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o OZE wprowadzono definicję instalacji OZE, której nie było w poprzednio obowiązujących przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. W zmienionych przepisach Pe istniała wyłącznie definicja OZE. Z tego względu instalacje OZE, np. turbiny wiatrowe, w praktyce określano mianem OZE, choć w istocie były to instalacje korzystające z OZE, którym w tym przypadku była energia wiatru.
26.01.2016r. 13:46

Alicja Pawłowska (Biuletyn URE - nr 4/2015)
Ostatnie wyroki dotyczące służebności przesyłu wskazują, że natura tego zagadnienia jest o wiele bardziej skomplikowana i wieloaspektowa niż wydawało się to w 2008 r. Tym niemniej najnowsza judykatura prawidłowo uzupełnia pojęcie służebności przesyłu, czyniąc z tej instytucji skuteczne narzędzie do uzyskania przez przedsiębiorców tytułu prawnego do nieruchomości w celu posadowienia na nich urządzeń przesyłowych lub uregulowania ich dotychczasowego stan prawnego.
19.01.2016r. 13:30

Marek Dolatowski, Praktyka doradztwa dla sektora energii kancelarii Wardyński i Wspólnicy
Instrukcje ruchu i eksploatacji sieci wiążą strony umów dotyczących dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej lub strony umów kompleksowych w całości, o ile strony nie uzgodnią inaczej w umowie.
11.01.2016r. 13:38

Justyna Masłowska ("Rynek Energii" - grudzień 2015)
W artykule omówiono zmiany jakie nastąpią w polskim sektorze energetycznym w wyniku wdrożenia od 2016 r. dyrektywy IED o emisjach przemysłowych. Przeanalizowano aktualnie obowiązujące oraz przyszłe (wynikające z IED) standardy emisji SO2, NOx i pyłu. W oparciu o stworzoną przez autora bazę danych obiektów energetycznych (obejmującą elektrownie i elektrociepłownie zawodowe oraz przemysłowe spalające paliwa stałe) ustalono czy rozpatrywane obiekty są przygotowane na wejście w życie unijnych, zaostrzonych przepisów emisyjnych.
18.12.2015r. 14:01

mgr inż. Anna Gallus, ekspert, ATMOTERM S.A. ("Nowa Energia" - 5-6/2015)
Konkluzje BAT to dokument sporządzony na podstawie dokumentu referencyjnego BAT (tzw. BREF) dla danej działalności. Konkluzje BAT są sporządzane dla różnych rodzajów działalności. Przyjmowane są przez Komisję Europejską w drodze decyzji i publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W Polsce stosuje się je wprost, dzięki obowiązującym od 5 września 2014 r. zapisom znowelizowanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
14.12.2015r. 13:45

Maciej Szambelańczyk, radca prawny, doradca w Kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.
W pierwszym kwartale 2016 r. ukaże się na rynku, wydany przez Wolters Kluwer komentarz do ustawy o odnawialnych źródłach energii pod redakcją dr Jerzego Baehra, dr Piotra Lissonia, dr hab. Jakuba Pokrzywniaka i Macieja Szambelańczyka – radcy prawnego. Zanim to nastąpi , pragniemy przybliżyć czytelnikom CIRE kilka wybranych problemów tej bardzo ważnej i nie mniej skomplikowanej ustawy. Rozpoczynamy od artykułu mec. Macieja Szambelańczyka na temat obowiązku zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przez sprzedawcę zobowiązanego (wybrane zagadnienia).
W imieniu redaktorów, dr Jerzy Baehr
26.11.2015r. 14:25

Jacek Łubecki, radca prawny, Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy ("Nowa Energia" - nr 5-6/2015)
15 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowywaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, potocznie nazywana specustawa przesyłową. Specustawa określa szczególne zasady i warunki przygotowania, realizacji i finansowania konkretnych inwestycji (wskazanych w załączniku do niej), realizowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
24.11.2015r. 10:58

Piotr Kacejko, Paweł Pijarski, Karolina Gałązka, "Rynek energii. Rozwój Rynku a konkurencyjność gospodarki". Politechnika Lubelska
W liczącej 144 strony i 223 artykuły ustawie o OZE słowo "prosument" nie pojawia się ani razu. Było to jednak słowo najczęściej powtarzane w publikacjach i podczas dyskusji towarzyszących procesowi legislacyjnemu. Wydaje się, że twórca filozofii prosumpcji, amerykański pisarz, wizjoner i futurysta A.Toffler nie przypuszczał, że wytwór jego koncepcji będzie tak często przywoływany.cire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE