ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

MATERIAŁY PROBLEMOWE
11.05.2016r. 05:34

Karolina Gałązka, Piotr Kacejko, Paweł Pijarski ("Rynek Energii" - kwiecień 2016)
W artykule dowiedziono, że prawidłowy dobór mocy instalacji i dopasowanie jej do zapotrzebowania na moc danego obiektu pozwala na osiągnięcie całkiem przyzwoitych efektów ekonomicznych, które dla jednostek utrzymujących się za środki publiczne są niezwykle ważne.
28.04.2016r. 05:09

Wioleta Mróz - Koordynator projektu, Instytut OZE ("Energetyka Wodna" - 1/2016)
Aby ochrona środowiska miała wymiar nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny, niezbędne jest zagwarantowanie społeczeństwu możliwości wypowiadania się i decydowania w kwestiach bezpośrednio dotyczących środowiska przyrodniczego, w którym ono żyje.
26.04.2016r. 09:15

Analiza zabezpieczenia interesów społecznych w procesie lokalizacji i budowy lądowych elektrowni wiatrowych
Najwyższa Izba Kontroli
26.04.2016r. 05:21

Maciej Łysakowski, adwokat, Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k. ("Nowa Energia" - 2/2016)
W zakresie sektora energetycznego, w kontekście zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych nie ma obecnie skutecznych narzędzi, które pozwoliłyby ograniczyć krąg potencjalnych wykonawców wyłącznie do przedsiębiorców z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz sygnatariuszy GPA. Dopiero ewentualna zmiana PZP i przesunięcie takich kwestii jak doświadczenie, potencjał organizacyjny, itp. na etap oceny ofert, może dać zamawiającym pewne pole do stosowania preferencji - przy czym należy i w tym zakresie zachować ostrożność.
31.03.2016r. 06:05

Janusz Sowiński, Tadeusz Pydych, Robert Tomaszewski, Artur Wachtarczyk ("Rynek Energii" - luty 2016)
Artykuł prezentuje analizę efektywności wybranych inwestycji w OZE w kontekście funkcjonowania systemu aukcyjnego wprowadzonego w nowej ustawie OZE.
25.03.2016r. 06:16

dr Łukasz Dubiński - Uniwersytet Szczeciński ("Energia Gigawat" - 2-3/2016)
Postanowienia ustawy krajobrazowej wprowadzają istotne zmiany dla prowadzenia polityki przestrzennej przez gminę. Działania tej jednostki samorządu terytorialnego stają się związane rozstrzygnięciami sejmiku województwa podejmowanymi w ramach nowego instrumentu prawnego – audytu krajobrazowego. Taka decyzja prawodawcy może budzić wątpliwości co do jej zgodności z konstytucyjną zasadą subsydiarności.
10.02.2016r. 13:45

Maciej Szambelańczyk, radca prawny, partner w Kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (dalej „ustawa o OZE”) wprowadziła do polskiego systemu prawnego formułę tzw. net-meteringu w rozliczeniach z wytwórcą energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji. Przepisy związane z tym zagadnieniem uregulowane zostały w Rozdziale IV ustawy o OZE.
02.02.2016r. 14:15

Radosław Walaszczyk (Biuletyn URE - nr 4/2015)
Celem artykułu jest przybliżenie zdezorientowanym konsumentom zagrożeń czyhających na nich „przy okazji” zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i wskazanie dróg wyjścia z pochopnie podpisanych umów.
27.01.2016r. 13:49

Marek Dolatowski - Praktyka doradztwa dla sektora energii kancelarii Wardyński i Wspólnicy
Bonifikaty, o których stanowi art. 45a ust. 3 Prawa energetycznego, nie mają charakteru odszkodowania. Nie można ich utożsamiać z karą ustawową, karą umowną ani świadczeniem gwarancyjnym.
27.01.2016r. 13:41

Autor: Adam Frąckowiak - WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k. ("Energia Elektryczna" - nr 12/2015)
Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o OZE wprowadzono definicję instalacji OZE, której nie było w poprzednio obowiązujących przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. W zmienionych przepisach Pe istniała wyłącznie definicja OZE. Z tego względu instalacje OZE, np. turbiny wiatrowe, w praktyce określano mianem OZE, choć w istocie były to instalacje korzystające z OZE, którym w tym przypadku była energia wiatru.cire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE