ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
11.08.2017r. 12:57

w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2018-2019
12.07.2017r. 14:53

w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
12.07.2017r. 13:24

w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r
12.07.2017r. 12:58

w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r.
12.07.2017r. 12:33

w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2017 r
25.05.2017r. 14:08

zmiana wyroku SOKiK poprzez uchylenie decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunku koncesji poprzez wprowadzenie do obrotu paliw niespełniających norm jakościowych. Apealcja uznała, że koncesja w zakresie norm jakościowych nie zawiera żadnych uregulowań. Zatem koncesjonariusz nie naruszył warunku/obowiązku z koncesji, a obowiązku wynikającego z przepisów prawa, który ma przewidzianą za naruszenie odrębną sankcję. Karać za naruszenie warunków koncesji można tylko, gdy decyzja o jej przyznaniu stanowi autonomiczne źródło naruszonych obowiązków niewynikające równocześnie z przepisów prawa.
18.05.2017r. 14:45

zmiana wyroku SOKiK poprzez zmianę decyzji Prezesa URE na odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej za stosowanie stawek wyższych niż w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE. Apelacja uznała, że zaszły przesłanki do odstąpienia od wymierzenia kary, ponieważ ukarany zaprzestał naruszenia prawa i dokonał korekty zawyżonych faktur, a stopień szkodliwości czynu był znikomy ze względu na krótki okres trwania, winę nieumyślną, nieznaczne skutki czynu i podjęcie natychmiastowych działań i oddzielenie odbiorcom dodatkowego upustu kwotowego niewynikającego z taryfy.
20.04.2017r. 14:11

zmiana wyroku SOKiK poprzez uchylenie decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunku koncesji poprzez wprowadzenie do obrotu paliw niespełniających norm jakościowych. Apelacja uznała, że koncesja w zakresie norm jakościowych nie zawiera żadnych uregulowań. Zatem koncesjonariusz nie naruszył warunku/obowiązku z koncesji, a obowiązku wynikającego z przepisów prawa, który ma przewidzianą za naruszenie odrębną sankcję. Karać za naruszenie warunków koncesji można tylko, gdy decyzja o jej przyznaniu stanowi autonomiczne źródło naruszonych obowiązków niewynikające równocześnie z przepisów prawa.
10.03.2017r. 11:29

zmiana wyroku SOKiK poprzez uchylenie decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunków koncesji poprzez wprowadzenie do obrotu paliw niespełniających norm jakościowych. Postanowienie koncesji będące podstawą wymierzenia kary pieniężnej nie stanowiło samodzielnej podstawy obowiązku koncesjonariusza, a było jedynie powtórzeniem przepisu ustawy w tym przedmiocie.
08.03.2017r. 11:14

oddalenie apelacji od wyroku oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie postanowień IRiESD co do wysyłania parafowanych umów dystrybucji i udostępniania sprzedawcom danych pomiarowych. Ukarany niesłusznie przyjął, że nowa IRiESD, która weszła w życie od 1 stycznia 2014 r. nie ma zastosowania do procedur zmiany sprzedawcy rozpoczętych przed tą datą. Nowa IRiESD jako zmiana umowy wchodziła w życie od daty tej zmiany i nie zawierała w tej materii żadnych przepisów przejściowych. Aneksy wysyłano w okresach od kilkudziesięciu do ponad 200 dni od pozytywnego potwierdzenia zmiany sprzedawcy. Zarówno poprzedni, jak i nowi sprzedawcy wysyłali odbiorcom faktury za sprzedaną energię ze względu na brak informacji id dystrybutora.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE