ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
19.09.2016r. 14:24

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Powód nie złożył wymaganego zabezpieczenia
15.09.2016r. 14:12

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE omawiającej zwrotu nadpłat z tytułu opłat koncesyjnych. Opłata przed wprowadzeniem osobnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą obejmowała zarówno krajowy, jak i zagraniczny obrót paliwami na bazie koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Ponadto obrót i tak miał charakter krajowy (nabycie od podmiotu zagranicznego, ale sprzedaż krajowemu nabywcy). Bez znaczenia pozostawał fakt, że wydanie paliwa następowało zagranicą
20.01.2016r. 09:52

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia powodowi koncesji na obrót paliwami Powód nie dysponował realną możliwością pozyskania odpowiednich środków w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności polegającej na hurtowym obrocie paliwami ciekłymi. Powód wskazał na możliwość pozyskania środków w oparciu o warunkowe zobowiązanie się inwestora do zawarcia umowy pożyczki (przedwstępna umowa pożyczki), co z ocenie Sądu nie stanowiło spełnienia przesłanki koniecznej do uzyskania wnioskowanej koncesji
11.01.2016r. 13:10

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia powodowi koncesji na obrót paliwami ciekłymi. SOKiK wskazał, że Prezes URE właściwie uznał, że powód nie dysponował wymaganymi do uzyskania koncesji możliwościami technicznymi gwarantującymi prawidłowe wykonywanie działalności koncesjonowanej albo nie wykazał możliwości ich pozyskania. Udokumentowanie możliwości pozyskania technicznych możliwości nie może posiadać charakteru abstrakcyjnego, a zatem nie może sprowadzać się jedynie do oświadczenia wnioskodawcy w tym zakresie, który musi w pierwszym rzędzie przedstawić dokumenty potwierdzające w sposób obiektywny, że odpowiednimi środkami technicznymi dysponuje lub będzie dysponował. Powód nie był w stanie nawet wykazać, które stacje będzie dzierżawił nie mówiąc już o udokumentowaniu ich stanu technicznego
18.12.2015r. 12:36

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Sąd uznał, że Prezes URE słusznie stwierdził brak wykazania w toku postępowania dysponowania środkami finansowymi o wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności. Obrót paliwami ciekłymi wiąże się z dużym ryzykiem finansowym. Wymusza to posiadanie odpowiednich środków finansowych gwarantujących utrzymanie płynności finansowej
07.12.2015r. 12:58

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z uwagi na to, że nie zaistniały podstawy do wydania odmiennej decyzji od zaskarżonej w postępowaniu (sytuacja nie zmieniła się od poprzednio wydanej decyzji o odmowie cofnięcia koncesji)
02.11.2015r. 13:17

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia przedsiębiorcy koncesji na prowadzenie działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi ze względu na to, że przedstawione dokumenty nie potwierdzały realnej możliwości pozyskania środków finansowych na prowadzenie działalności. Zdaniem Sądu nie udowodniono, że przedsiębiorca będzie dysponował kwotą odpowiednią przeznaczoną na prowadzenie działalności. Zawarcie umowy pożyczki nie jest samo przez się dowodem posiadania środków. Wierzytelność z takiej umowy stanowi wartość tylko wtedy, gdy istnieje pewność, że zostanie zaspokojona. Poza tym umowa pożyczki wygasła przed zamknięciem rozprawy
02.11.2015r. 13:13

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia przedsiębiorcy koncesji na prowadzenie działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi ze względu na to, że przedstawione dokumenty nie potwierdzały realnej możliwości pozyskania środków finansowych na prowadzenie działalności. Zdaniem Sądu nie udowodniono, że przedsiębiorca będzie dysponował odpowiednią kwotą przeznaczoną na prowadzenie działalności. Dowodem nie mogła być warunkowa umowa sprzedaży, która wygasła przed zamknięciem rozprawy. Poza tym, spełnienie warunku (uzyskanie koncesji) uprawniało dopiero do zawarcia właściwej umowy pożyczki
21.10.2015r. 14:01

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Rozmiar planowanej działalności był nieadekwatny do posiadanych środków finansowych. Ponadto przedsiębiorca nie wykazał posiadania zaplecza technicznego do przewozu paliwa
21.10.2015r. 13:37

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia przedsiębiorcy koncesji na prowadzenie działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi ze względu na to, że przedstawione dokumenty nie potwierdzały realnej możliwości pozyskania środków finansowych na prowadzenie działalności, ani nie było technicznych możliwości gwarantujących prawidłowe wykonywanie działalności koncesjonowanej (rak aktywów trwałych, w tym środków transportu). Zdaniem Sądu nie udowodniono, że przedsiębiorca będzie dysponował odpowiednią kwotą przeznaczoną na prowadzenie działalności (brak wykazania możliwości pozyskania środków finansowych w przyszłości)cire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE