ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
25.09.2015r. 11:30

oddalenie apelacji powodowej spółki od wyroku SOKiK, który to ponownie rozpatrywał sprawę, ponieważ uprzedni wyroki (oddalający odwołanie) sądu I instancji wydany w sprawie został uchylony wyrokiem sądu apelacyjnego. SOKiK ponownie oddalił odwołanie powoda od decyzji Prezesa URE odmawiającej zmiany taryfy dla paliw gazowych ustalonej decyzją organu regulacyjnego, ponieważ w ocenie sądu w sprawie nie można było przyjąć, że istniał słuszny interes strony, który to uzasadniałby zmianę taryfy dla paliw gazowych. Sąd II instancji wskazał, że apelacja powoda była niezasadna, co potwierdziły opinie biegłych wydane w sprawie (wzrost kursu USD został skompensowany spadkiem cen surowców ropopochodnych)
16.03.2015r. 11:07

oddalenie apelacji przedsiębiorcy od wyroku oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE o odmowie zatwierdzenia taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej ustalonej przez przedsiębiorstwo. W ocenie sądu apelacyjnego przedłożona do zatwierdzenia przez Prezesa URE kalkulacja taryfy powinna zastać ustalona w sposób ekonomicznie uzasadniony i z zachowaniem staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców. Taryfa przewidywała za wysoką cenę energii na zakup pokrycia różnicy bilansowej
05.03.2015r. 12:23

oddalenie apelacji powodowej spółki od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE odmawiającej zmiany decyzji organu zatwierdzającej taryfę dla ciepła. Sąd II instancji utrzymał w mocy wyrok SOKiK wskazując, że przedsiębiorstwo energetyczne planując koszty prowadzenia działalności gospodarczej powinno uwzględniać możliwość wystąpienia w danym roku rachunkowym niekorzystnych zjawisk ekonomicznych, co jest związane z ryzykiem gospodarczym, którego nie można wyeliminować. Zmiany kosztów zakupu gazu nie należy natomiast uznać za istotnej w kontekście stanu faktycznego w niniejszej sprawie
18.07.2013r. 11:11

uwzględnienie apelacji od wyroku SOKiK i przekazanie temu sądowi do ponownego rozpoznania sprawy m. in. przez wzgląd na sprowadzenie rozważań przez SOKiK do oceny kwestii prawnych możliwości zmiany ostatecznej decyzji administracyjnej na podstawie art. 155 k.p.a. z pominięciem rozporządzenia taryfowego, w którym przewidziano warunki uzasadniające zmianę decyzji Prezesa URE. W zaskarżonym wyroku SOKiK uwzględnił odwołanie od decyzji Prezesa URE odmawiającej zmiany taryfy dla ciepła
06.06.2013r. 12:41

uwzględnienie apelacji od wyroku SOKiK i przekazanie temu sądowi do ponownego rozpoznania sprawy przez wzgląd dokonanie niepełnych ustaleń faktycznych oraz nierozważenie meritum sprawy. W zaskarżonym wyroku SOKiK oddalił odwołanie od decyzji Prezesa URE odmawiającej zmiany taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej
13.02.2013r. 13:50

uchylenie wyroku SOKiK oraz umorzenie postępowania w sprawie w związku z wygaśnięciem decyzji o zatwierdzeniu taryfy, której zmiany domagała się powódka
20.12.2012r. 10:30

uwzględnienie apelacji pozwanego Prezesa URE od wyroku SOKiK uchylającego jego decyzję odmawiającą zmiany taryfy dla ciepła i oddalenie odwołania powoda od decyzji Prezesa URE ze względu na brak zaistnienia przesłanek do zmiany taryfy
08.11.2011r. 11:52

przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania z powodu nieważności postępowania przed sądem I instancji (odwołanie Prezesa URE skutkujące brakiem zdolności sądowej)cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE