ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
25.05.2017r. 14:08

zmiana wyroku SOKiK poprzez uchylenie decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunku koncesji poprzez wprowadzenie do obrotu paliw niespełniających norm jakościowych. Apealcja uznała, że koncesja w zakresie norm jakościowych nie zawiera żadnych uregulowań. Zatem koncesjonariusz nie naruszył warunku/obowiązku z koncesji, a obowiązku wynikającego z przepisów prawa, który ma przewidzianą za naruszenie odrębną sankcję. Karać za naruszenie warunków koncesji można tylko, gdy decyzja o jej przyznaniu stanowi autonomiczne źródło naruszonych obowiązków niewynikające równocześnie z przepisów prawa.
18.05.2017r. 14:45

zmiana wyroku SOKiK poprzez zmianę decyzji Prezesa URE na odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej za stosowanie stawek wyższych niż w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE. Apelacja uznała, że zaszły przesłanki do odstąpienia od wymierzenia kary, ponieważ ukarany zaprzestał naruszenia prawa i dokonał korekty zawyżonych faktur, a stopień szkodliwości czynu był znikomy ze względu na krótki okres trwania, winę nieumyślną, nieznaczne skutki czynu i podjęcie natychmiastowych działań i oddzielenie odbiorcom dodatkowego upustu kwotowego niewynikającego z taryfy.
20.04.2017r. 14:11

zmiana wyroku SOKiK poprzez uchylenie decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunku koncesji poprzez wprowadzenie do obrotu paliw niespełniających norm jakościowych. Apelacja uznała, że koncesja w zakresie norm jakościowych nie zawiera żadnych uregulowań. Zatem koncesjonariusz nie naruszył warunku/obowiązku z koncesji, a obowiązku wynikającego z przepisów prawa, który ma przewidzianą za naruszenie odrębną sankcję. Karać za naruszenie warunków koncesji można tylko, gdy decyzja o jej przyznaniu stanowi autonomiczne źródło naruszonych obowiązków niewynikające równocześnie z przepisów prawa.
10.03.2017r. 11:29

zmiana wyroku SOKiK poprzez uchylenie decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunków koncesji poprzez wprowadzenie do obrotu paliw niespełniających norm jakościowych. Postanowienie koncesji będące podstawą wymierzenia kary pieniężnej nie stanowiło samodzielnej podstawy obowiązku koncesjonariusza, a było jedynie powtórzeniem przepisu ustawy w tym przedmiocie.
08.03.2017r. 11:14

oddalenie apelacji od wyroku oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie postanowień IRiESD co do wysyłania parafowanych umów dystrybucji i udostępniania sprzedawcom danych pomiarowych. Ukarany niesłusznie przyjął, że nowa IRiESD, która weszła w życie od 1 stycznia 2014 r. nie ma zastosowania do procedur zmiany sprzedawcy rozpoczętych przed tą datą. Nowa IRiESD jako zmiana umowy wchodziła w życie od daty tej zmiany i nie zawierała w tej materii żadnych przepisów przejściowych. Aneksy wysyłano w okresach od kilkudziesięciu do ponad 200 dni od pozytywnego potwierdzenia zmiany sprzedawcy. Zarówno poprzedni, jak i nowi sprzedawcy wysyłali odbiorcom faktury za sprzedaną energię ze względu na brak informacji id dystrybutora.
08.02.2017r. 11:43

oddalenie odwołania od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunków koncesji poprzez sprzedaż paliwa bezpośrednio z autocysterny. Sprzedaż detaliczna paliw może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Autocysterny nie służą do sprzedaży, a do transportu paliwa. Naruszone obowiązki wynikały bezpośrednio z koncesji, a nie z przepisów prawa.
27.01.2017r. 11:08

zmiana wyroku SOKiK poprze zmianę decyzji Prezesa URE na niestwierdzenie naruszenia warunków koncesji poprzez wprowadzenie do obrotu paliw niespełniających norm jakościowych. Materiał dowodowy nie dawał podstaw do stwierdzenia, że do naruszenia doszło. Nie pobrano próbki kontrolnej. Poza tym, naruszony warunek musi wynikać autonomicznie z samej koncesji, a nie z przepisów prawa. Normy jakościowe są natomiast określone w prawie, zatem warunek wskazany jako naruszony w koncesji nie stanowił samodzielnej podstawy obowiązku koncesjonariusza.

Ponadto, ustawa o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw zawiera własne sankcje za naruszenie jakości paliw. Koncesjonariusz mógłby zostać ukarany za ten sam czyn dwukrotnie, gdyby przyjąć, że Prezes URE mógłby go ukarać również za naruszenie warunku koncesji.
25.01.2017r. 15:13

zmiana wyroku SOKiK na uchylenie decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunków koncesji na paliwa ciekłe poprzez wprowadzenie do obrotu paliw niespełniających wymagań jakościowych. Naruszony warunek musi wynikać z samej koncesji (musi ona być autonomicznym źródłem obowiązku znajdującym się w decyzji konkretyzując wykonywanie działalności bardziej szczegółowo wobec indywidualnego koncesjonariusza, niż wynika to z obowiązujących uregulowań prawnych). Poza tym ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ma swoje sankcje za naruszenie norm jakościowych. Nie zmienia tej oceny zawarty w koncesji warunek, że wymagania jakościowe powinny być zgodne z zawartymi umowami. Taki warunek koncesji byłby złamany, gdyby umowy przewidywały warunki surowsze niż przepisy prawa. Postanawiania z wymogami mniej rygorystycznymi uznać należałoby generalnie za nieważne.
25.01.2017r. 11:26

Zmiana wyroku SOKiK poprzez uchylenie decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunków koncesji poprzez sprzedaż olejów i benzyn na stacji paliw podczas gdy zakres koncesji ograniczony był do autogazu oraz brak zawiadomienia o istotnych zmianach dotyczących wykonywanej działalności.

Prowadzenie działalności bez koncesji nie może być uznane za naruszenie obowiązków wynikających z koncesji. Obowiązek powstrzymania się od wykonywania działalności bez koncesji nie wynika z koncesji, a z normy ustawowej. Gdyby ukarany w ogóle nie posiadał koncesji, jego sytuacja byłaby taka sama, jak w sytuacji, gdy wykonywał działalność gospodarczą wykraczającą poza zakres udzielonej koncesji. Podobnie naruszony obowiązek zawiadomienia wynika z przepisów prawa. Poza tym, co do zasady za zmianę dotyczącą działalności koncesjonowanej nie mogą być uznane zmiany niemieszczące się w tym zakresie, chyba że zmiany te ze względu na zależność z działalnością objętą koncesją wpływałyby pośrednio i rzeczywiście na działalność objętą koncesją.
20.12.2016r. 11:16

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunków koncesji co do zakresu prowadzonej działalności i naruszenie obowiązku informowania o zmianach w zakresie prowadzonej działalności. Ukarany miał koncesję na sprzedaż paliw ciekłych, a prowadził też sprzedaż gazu.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE