ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

KOMENTARZE
28.07.2016r. 16:21

PKEE
Polski Komitet Energii Elektrycznej z zainteresowaniem przyjął przedstawione przez Komisję Europejską projekty rozporządzeń w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych zakresem zastosowania EU ETS. Na przedstawione propozycje legislacyjne składają się wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (Effort Sharing Regulation - ESR1) oraz rozporządzenia regulującego wkład sektorów użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa w osiągnięcie unijnych celów do 2030 r. (LULUCF Regulation2).
12.07.2016r. 13:53

Wiktoria Rogaska, adwokat, Karol Lasocki, radca prawny, K&L Gates
Zdaniem autorów w wielu przypadkach nie ma podstaw do nałożenia kar pieniężnych za przekroczenia.
04.07.2016r. 08:36

Grzegorz Wiśniewski
Znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii to 240 przeliczeniowych stron maszynopisu. Nie są to wersety do czytania dla tzw. zwykłych ludzi, ani nawet dla właścicieli małych firm, choć to właśnie te nowe grupy producentów energii miały być adresatami i beneficjentami 6-letnich efektów prac legislacyjnych. Niezrozumiały żargon biurokratyczno-korporacyjny i propagandowa nowomowa typu orwellowskiego zdominowały niejasną treść przepisów, które od 1-lipca zaczęły obowiązywać. Jak je interpretować?
28.06.2016r. 09:11

Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW) od dawna przytacza statystyki dotyczące bardzo niskiego stopnia wykorzystania potencjału hydroenergetycznego polskich rzek (wykorzystujemy niespełna 20 procent ich potencjału technicznego). Podstawowym warunkiem zmiany tego stanu rzeczy jest stabilne prawo regulujące kwestie energetyki wodnej.
Ewa Malicka, TRMEW
23.06.2016r. 11:10

Grzegorz Wiśniewski
Proces uchwalania ustawy o OZE trwał 5 lat. Zanim na dobre wszedł w życie jej rozdział o mechanizmach wsparcia inwestorów, trzykrotnie podejmowany był proces jej nowelizacji, który trwał ponad rok. Wczoraj wieczorem się zakończył głosowaniem sejmowym. Podpisanie ustawy to kolejne wyzwanie dla Prezydenta, który musi wziąć odpowiedzialność (bo tu już chodzi o powagę państwa) za ostatnie półroczne wysiłki Ministerstwa Energii i ustawodawcy oraz za tzw. całokształt. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Co z tego wszystkiego będą mieć inwestorzy?
31.05.2016r. 08:15

Branża małej hydroenergetyki z dużym zaniepokojeniem przyjmuje propozycje zmian, jakie pojawiły się w projekcie nowelizacji ustawy o OZE, procedowanym aktualnie w Sejmie. Zaproponowane w projekcie rozwiązania, w tym przede wszystkim odstąpienie od zabezpieczenia obowiązkowej puli energii w aukcjach dla instalacji o mocy do 1 MW, likwidacja obowiązku zakupu energii z instalacji o mocy większej i równej 500 kW, przywrócenie możliwości korzystania z pełnego wsparcia dla technologii współspalania w ramach tzw. dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, a także likwidacja taryf dla instalacji prosumenckich oznaczają, że jedynym beneficjentem ustawy o OZE będzie duża, zawodowa energetyka, natomiast potrzeby małych i średnich wytwórców energii w prywatnych, rozproszonych źródłach zostały całkowicie pominięte.
TRMEW
19.05.2016r. 09:56

IEO
Uwagi Instytutu Energetyki Odnawialnej do projektu zmian w ustawie o OZE (projekt poselski z 5 maja 2016 roku, druk sejmowy nr 476) oraz kluczowe propozycje zmian w projekcie
11.05.2016r. 09:51

Weronika Pelc, Marek Dolatowski, praktyka doradztwa dla sektora energii kancelarii Wardyński i Wspólnicy
Pod koniec zeszłego tygodnia pojawił się zapowiadany projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Już wstępna lektura pokazuje, że wymaga on poprawek redakcyjnych i merytorycznych.
10.05.2016r. 21:25

adw. Marek Dolatowski, praktyka doradztwa dla sektora energii, r. pr. Agnieszka Kraińska, praktyka europejska, kancelaria Wardyński i Wspólnicy
Zgodnie z wyrokiem TSUE1 Komisja Europejska, wskutek zawyżenia maksymalnej liczby bezpłatnych uprawnień do emisji przyznawanych w ramach przeciwdziałania zjawisku carbon leakage błędnie wyliczyła współczynnik korygujący. Komisja ma 10 miesięcy na poprawienie błędnie wyliczonych wartości, co doprowadzi do zmniejszenia zakładanych przydziałów najprawdopodobniej od 2018 r.
09.05.2016r. 11:41

Karol Lasocki, partner kierujący Departamentem Energetyki Innowacyjnej i Ochrony Środowiska, K&L Gates
K&L Gates omawia najważniejsze propozycje zmian, jakie niesie ze sobą dla przedsiębiorstw energetycznych projekt nowelizacji Ustawy o OZE, zgłoszony przez posłów partii rządzącej i opublikowany na stronach Sejmu 6 maja 2016 r.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE