ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24

Nowela dot. uproszczenia procedur przy realizacji inwestycji - do prezydenta
02.08.2019r. 15:15

Senat w piątek nie zaproponował poprawek do noweli, która według rządu ma uprościć procedury przy realizacji inwestycji. Krytycznie o noweli wypowiadali się m.in. ekolodzy i RPO, według których może ona ograniczyć udział obywateli w opiniowaniu powstających przedsięwzięć.
Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 58 senatorów, 26 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Teraz nowela trafi do podpisu prezydenta.

Według autorów noweli ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, czyli resortu środowiska, nowe przepisy mają przyspieszyć prowadzenie inwestycji, szczególnie w przypadku uzyskiwania decyzji środowiskowej.

Nowe przepisy podczas prac w parlamencie wzbudziły sprzeciw Rzecznika Praw Obywatelskich, organizacji ekologicznych i polityków PO, którzy zarzucali m.in. że ograniczą one udział obywateli w opiniowaniu powstających inwestycji. Odpowiadał im minister środowiska Henryk Kowalczyk, który przekonywał, iż nowela likwiduje absurdy i zachowuje realne uprawnienia społeczeństwa do wyrażania opinii względem inwestycji, szczególnie tych kłopotliwych, powstających w okolicy.

Jednym z przepisów ustawy, który wzbudził najwięcej dyskusji, jest zastąpienie kryterium bezpośredniego sąsiedztwa inwestycji kryterium odległościowym (100 metrów); na podstawie tego kryterium właściciele działek będą stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stronami postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są właściciele gruntów przylegających bezpośrednio do realizowanego przedsięwzięcia, a także właściciele działek, na których - w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia - zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska. Do postępowania włączani są też właściciele działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania inwestycji, która może ograniczać możliwości użytkowania nieruchomości.

Nowela stanowi natomiast, że stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie: właściciel nieruchomości znajdującej się w obszarze do 100 metrów od granic terenu, gdzie ma być realizowana inwestycja; działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska; działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

MŚ oraz PiS argumentowali, że kryterium odległościowe jest "złotym środkiem". Przekonywali, że ustawa likwiduje np. obecne absurdy, w których np. odgradzająca od powstającej inwestycji droga wykluczała z postępowania cześć właścicieli nieruchomości.

RPO Adam Bodnar przekonywał z koeli, że już obecne prawo faworyzuje inwestorów kosztem obywateli. Jego zdaniem nowela pogłębi tę nierówność i spowoduje, że społeczeństwo oraz organizacje pozarządowe będą wyłączane z postępowań.
Resort odpowiadał z kolei, że zarzuty Rzecznika są bezpodstawne, a ustawa nie będzie wykluczać udziału organizacji pozarządowych w postępowania o wydanie decyzji środowiskowych. Ich udział reguluje Kodeks postępowania administracyjnego, a nowela ustawy nie zmienia tych przepisów.

Krytykowane były również przepisy dające wójtom, burmistrzom i prezydentom miast możliwość wydawania decyzji środowiskowych dla inwestycji, gdzie sami są inwestorami (inwestycje gminne, np. drogi), a także rozwiązanie uniemożliwiające zaskarżenie do sądów postanowienia uzgadniającego warunki realizacji inwestycji liniowych, przebiegających przez parki narodowe i rezerwaty przyrody.

Ministerstwo tłumaczyło, że w kwestii gmin przepisy przywracają, choć w zmodyfikowanej formie, stare rozwiązania, gdzie samorząd-inwestor przeprowadzał sam formalności związane z decyzjami środowiskowymi. Zastrzegało, że nie oznacza to, że takie inwestycje będą poza kontrolą Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. RDOŚ będą przekazywały uzgodnienie, które będzie wiążące dla gminy w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Dodatkowo, wzmocniono kompetencje RDOŚ do kontroli inwestycji gminnych ze względu na nieprawidłowości w toku postępowania.

W sprawie braku możliwości zaskarżenia do sądów postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięć liniowych przebiegających przez parki narodowe i rezerwaty przyrody ministerstwo wskazało, że po zmianie przepisów postanowienie to wciąż będzie można zaskarżyć, ale na etapie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uprawnienia stron mają zasadniczo pozostać takie same, a skrócić się ma czas postępowania poprzez wyeliminowanie zdublowanych postępowań.

Nowela znosi obowiązek udziału Państwowej Inspekcji Sanitarnej w procedurze oceny oddziaływania na środowisko, w przypadku gdy - w opinii oddziałów wojewódzkich Inspekcji - nie będzie konieczne przeprowadzanie takiej oceny. Ma to skrócić czas postepowań o wydanie decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć, które mogą potencjalnie oddziaływać na środowisko.

Nowe prawo zakłada też, że ubiegając się o wydłużenie terminu ważności decyzji środowiskowej, nie trzeba będzie wykazywać, że przedsięwzięcie jest realizowane etapowo. Wniosek w tej sprawie będzie można złożyć nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Obecnie, co do zasady, decyzja środowiskowa jest ważna sześć lat od dnia jej wydania. Można ją wydłużyć o kolejne cztery lata pod warunkiem, że się wykaże, iż przedsięwzięcie jest realizowane etapowo, a warunki określone w decyzji są aktualne. W praktyce jednak sformułowanie "etapowo" rodzi problemy interpretacyjne, dlatego z niego zrezygnowano.

Nowela przewiduje ponadto, że do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie trzeba będzie przekazywać organowi wydającemu taką decyzję - wypisów z rejestru gruntów. MŚ zwraca uwagę, że w wielu sytuacjach konieczne jest pozyskiwanie wielu takich wypisów, co stanowi dość istotne obciążenie dla inwestora. Poza tym, zdobyte na początku procedury wypisy z rejestru gruntów, pod koniec postępowania mogą być nieaktualne.

Ustawa - w przypadku transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko - znosi też obowiązek tłumaczenia przez inwestorów dokumentacji na języki wszystkich państw, w których realizacja inwestycji może oddziaływać na środowisko - jeżeli będzie to dotyczyć więcej niż dwóch państw.

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE