ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

MATERIAŁY PROBLEMOWE
24.08.2016r. 05:27

Andrzej Walkiewicz - radca prawny, Senior Associate, Łukasz Petelski - aplikant radcowski, Associate, zespół Energy & Utilities kancelarii Bird & Bird
W lipcu br. uchwalone zostały dwie ustawy wprowadzające istotne zmiany wpływające na sytuację podmiotów zajmujących się wytwarzaniem paliw ciekłych oraz obrotem tymi paliwami, w tym z zagranicą . Uchwalone przepisy wprowadzają szereg dodatkowych wymagań w zakresie koncesjonowania oraz nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne (paliwowe) nowe obowiązki informacyjne. Celem zmian jest, zdaniem ustawodawcy, m.in. uporządkowanie rynku paliw i wprowadzenie większej przejrzystości na tym rynku.
26.07.2016r. 05:26

Tomasz Ogłódek - Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek & Marzena Czarnecka ("Energia Elektryczna" - 6/2016)
Przez wiele lat art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne dotyczący planowania oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy budził wątpliwości. Ustawodawca na mocy ustawy z dnia 27 maja 2015 roku zmodyfikował tę normę i od 3 sierpnia 2015 roku przepis otrzymał nową treść.
14.07.2016r. 05:01

Rafał Łangowski ("Rynek Energii" czerwiec 2016)
W artykule zostały przedstawione uwarunkowania rynkowe istotnie wpływające na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce. Ich celem jest podjęcie próby wyjaśnienia szeregu niejasności wokół procesu zmiany sprzedawcy energii, bez przedstawiania szczegółów jego przebiegu.
12.07.2016r. 05:03

Przemysław Kałek ("Energia Elektryczna" - 6/2016)
Rząd niemiecki z determinacją zaangażował się we wprowadzanie inteligentnego opomiarowania. Obecnie trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o digitalizacji procesu transformacji energetycznej (niem. Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende).
21.06.2016r. 05:33

Janusz Sowiński, Robert Tomaszewski, Artur Wachtarczyk ("Rynek Energii" - kwiecień 2016)
Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) z 2015 roku określa mechanizmy i instrumenty wspierania wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła z OZE. Planowana nowelizacja ustawy, głównie w zakresie systemu aukcyjnego oraz taryf gwarantowanych dla prosumentów, zwiększa niepewność inwestorów. Konieczna jest ciągła analiza efektywności inwestycji w OZE w kontekście funkcjonowania przyszłego systemu aukcyjnego, również w celu promowania właściwych cen referencyjnych i pożądanych poziomów wolumenowych instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o odnawialne nośniki.
20.06.2016r. 05:30

dr Jędrzej Bujny, Tymoteusz Mądry, Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp. k. ("Nowa Energia" - 3/2016)
Kwestie utraty statusu odpadów reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). W stosunku do paliw alternatywnych wytwarzanych z odpadów pojawia się jednak na gruncie tego zagadnienia szereg wątpliwości, które wymagają precyzyjnego wyjaśnienia.
07.06.2016r. 05:03

mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś z Biura PTPiREE, mec. Przemysław Kałek z Kancelarii Chadbourne & Parke LLP ("Energia Elektryczna" - 5/2016)
Wydawać by się mogło, że finansowanie mediów narodowych nie pozostaje w związku z działalnością przedsiębiorstw energetycznych. Projekt ustawy o składce audiowizualnej nakłada jednak na nie rolę inkasentów tej składki, definiowanej jako zryczałtowana danina publiczna, ponoszona przez odbiorców końcowych energii elektrycznej w celu finansowania misji publicznej instytucji mediów narodowych.
03.06.2016r. 05:02

Tomasz E. Kołakowski
W wielu krajach trwają prace nie tylko nad tworzeniem nowych koncepcji energetyki, ale także już nad ich realizacją. Wprawdzie wydaje się, że konieczność przebudowy struktury obecnej energetyki jest nieuchronna, to w różnych krajach przebiega ona w sposób zindywidualizowany, wynikający zapewne ze zróżnicowań poszczególnych organizmów państwowych.
27.05.2016r. 00:30

Praca konkursowa Adriana Króla z Uniwersytetu Warszawskiego, laureata III miejsca w trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią” zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań.
13.05.2016r. 05:29

Anna Janosz - Uniwersytet Śląski
Praca konkursowa Anny Janosz z Uniwersytetu Śląskiego, laureatki I miejsca w trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią” zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE