ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

MATERIAŁY PROBLEMOWE
12.09.2016r. 05:20

O nowej ustawie Prawo wodne pisaliśmy w numerze 1/2015 Energetyki Wodnej. Omawialiśmy wtedy zaprezentowany przez Ministerstwo Środowiska projekt przepisów, które mają zastąpić obecnie obowiązującą i wielokrotnie nowelizowaną ustawę z 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.). Pomimo upływu ponad roku, ustawa nie została uchwalona. Obecny rząd przedstawił zupełnie nowy projekt, którego treść znacznie odbiega od propozycji legislacyjnych przedstawionych kilkanaście miesięcy temu.
Dominik Wałkowski - Adwokat Praktyka prawa ochrony środowiska, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy Sp.k. ("Energetyka Wodna" - 2/2016)
08.09.2016r. 05:20

Andrzej Mroczkowski ("Instal" nr 7-8/2016)
W artykule poruszane są zagadnienia rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych, wynikające z uchwalonej przez Sejm w dniu 20 maja 2016 r. ustawy o efektywności energetycznej. W ustawie tej zawarta jest nowelizacja ustawy Prawo energetyczne art. 45 a. Artykuł 45a dotyczy zasad rozliczania kosztów ogrzewania. Zdaniem autora, nowelizacja nie wypełnia zaleceń dyrektywy 2012/27/UE w odniesieniu do art. od 9 do 11. Nie wprowadza powszechnego obowiązku wyposażenia budynków i lokali w urządzenia do rejestracji zużycia ciepła, nie zawiera prostych i jasnych zasad jak sporządzić rozliczenie kosztów ogrzewania na podstawie zarejestrowanego zużycia ciepła.
24.08.2016r. 05:27

Andrzej Walkiewicz - radca prawny, Senior Associate, Łukasz Petelski - aplikant radcowski, Associate, zespół Energy & Utilities kancelarii Bird & Bird
W lipcu br. uchwalone zostały dwie ustawy wprowadzające istotne zmiany wpływające na sytuację podmiotów zajmujących się wytwarzaniem paliw ciekłych oraz obrotem tymi paliwami, w tym z zagranicą . Uchwalone przepisy wprowadzają szereg dodatkowych wymagań w zakresie koncesjonowania oraz nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne (paliwowe) nowe obowiązki informacyjne. Celem zmian jest, zdaniem ustawodawcy, m.in. uporządkowanie rynku paliw i wprowadzenie większej przejrzystości na tym rynku.
26.07.2016r. 05:26

Tomasz Ogłódek - Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek & Marzena Czarnecka ("Energia Elektryczna" - 6/2016)
Przez wiele lat art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne dotyczący planowania oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy budził wątpliwości. Ustawodawca na mocy ustawy z dnia 27 maja 2015 roku zmodyfikował tę normę i od 3 sierpnia 2015 roku przepis otrzymał nową treść.
14.07.2016r. 05:01

Rafał Łangowski ("Rynek Energii" czerwiec 2016)
W artykule zostały przedstawione uwarunkowania rynkowe istotnie wpływające na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce. Ich celem jest podjęcie próby wyjaśnienia szeregu niejasności wokół procesu zmiany sprzedawcy energii, bez przedstawiania szczegółów jego przebiegu.
12.07.2016r. 05:03

Przemysław Kałek ("Energia Elektryczna" - 6/2016)
Rząd niemiecki z determinacją zaangażował się we wprowadzanie inteligentnego opomiarowania. Obecnie trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o digitalizacji procesu transformacji energetycznej (niem. Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende).
21.06.2016r. 05:33

Janusz Sowiński, Robert Tomaszewski, Artur Wachtarczyk ("Rynek Energii" - kwiecień 2016)
Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) z 2015 roku określa mechanizmy i instrumenty wspierania wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła z OZE. Planowana nowelizacja ustawy, głównie w zakresie systemu aukcyjnego oraz taryf gwarantowanych dla prosumentów, zwiększa niepewność inwestorów. Konieczna jest ciągła analiza efektywności inwestycji w OZE w kontekście funkcjonowania przyszłego systemu aukcyjnego, również w celu promowania właściwych cen referencyjnych i pożądanych poziomów wolumenowych instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o odnawialne nośniki.
20.06.2016r. 05:30

dr Jędrzej Bujny, Tymoteusz Mądry, Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp. k. ("Nowa Energia" - 3/2016)
Kwestie utraty statusu odpadów reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). W stosunku do paliw alternatywnych wytwarzanych z odpadów pojawia się jednak na gruncie tego zagadnienia szereg wątpliwości, które wymagają precyzyjnego wyjaśnienia.
07.06.2016r. 05:03

mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś z Biura PTPiREE, mec. Przemysław Kałek z Kancelarii Chadbourne & Parke LLP ("Energia Elektryczna" - 5/2016)
Wydawać by się mogło, że finansowanie mediów narodowych nie pozostaje w związku z działalnością przedsiębiorstw energetycznych. Projekt ustawy o składce audiowizualnej nakłada jednak na nie rolę inkasentów tej składki, definiowanej jako zryczałtowana danina publiczna, ponoszona przez odbiorców końcowych energii elektrycznej w celu finansowania misji publicznej instytucji mediów narodowych.
03.06.2016r. 05:02

Tomasz E. Kołakowski
W wielu krajach trwają prace nie tylko nad tworzeniem nowych koncepcji energetyki, ale także już nad ich realizacją. Wprawdzie wydaje się, że konieczność przebudowy struktury obecnej energetyki jest nieuchronna, to w różnych krajach przebiega ona w sposób zindywidualizowany, wynikający zapewne ze zróżnicowań poszczególnych organizmów państwowych.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE