ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
14.12.2018r. 12:50

o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
06.12.2018r. 12:38

o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
23.11.2018r. 14:39

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040 lub PEP) jest strategią państwa w zakresie energetyki -stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach oraz wyznacza kierunki rozwoju sektora energii z uwzględnieniem zadań niezbędnych do realizacji w perspektywie krótkookresowej.
23.11.2018r. 10:39

o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego
09.11.2018r. 11:51

o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw
04.10.2018r. 14:41

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu paliw niespełniających norm jakościowych.

Nie przedstawiono certyfikatu potwierdzającego jakość paliwa. Parametr był przekroczony o prawie 30%, zatem szkodliwość działania była duża. Ukarany nie wykazał, że podjął czynności o charakterze ostrożnościowo-prewencyjnym, które mogły wyłączyć jego odpowiedzialność. Nie było przedmiotem postępowania, kiedy i w jaki sposób doszło do zmiany parametrów paliwa, stąd okoliczność umorzenia postępowania karnego z uwagi na niemożność ustalenia tych kwestii pozostaje bez znaczenia dla wymiaru kary nałożonej na postawie ustawy Prawo energetyczne.
27.09.2018r. 11:23

w sprawie metod badania jakości paliw stałych
27.09.2018r. 11:21

w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych
27.09.2018r. 11:18

w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałychcire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE