ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO POLSKIE - BIOPALIWA I BIOKOMPONENTY
06.03.2019r. 11:04

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG)
21.02.2019r. 10:37

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę - Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
06.06.2018r. 10:31

o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
10.02.2017r. 11:04

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów
08.09.2015r. 13:19

w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące
06.07.2015r. 13:13

w sprawie wzoru świadectwa
20.04.2015r. 14:43

w sprawie wysokości współczynników redukcyjnych na lata 2016 i 2017
09.12.2014r. 14:39

w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego producenta /akt uznany za uchylony/
21.10.2014r. 14:41

w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych
23.07.2013r. 14:45

w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2013–2018cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE