ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
29.06.2018r. 23:59

o odnawialnych źródłach energii
06.06.2018r. 10:31

o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
26.01.2018r. 11:27

Prawo przedsiębiorców (skierowana do Senatu)
11.01.2018r. 10:45

o elektromobilności i paliwach alternatywnych
29.12.2017r. 08:24

w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
20.12.2017r. 14:30

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego
05.12.2017r. 09:36

zmiana wyroku SOKiK poprzez zmianę decyzji Prezesa URE na stwierdzenie, że wstrzymanie dostaw energii było nieuzasadnione. Sąd apelacyjny uznał za wadliwe przyjęcie przez Prezesa URE i SOKiK, że doszło do skutecznego doręczenia przesyłki adresowanej do zmarłej babci. Wnuczka aby odebrać taką przesyłkę musiałaby dopuścić się złamania przepisów i złożyć na poczcie fałszywe oświadczenie o zamieszkaniu z adresatem.
29.11.2017r. 09:41

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE stwierdzającej, że wstrzymanie dostaw energii było nieuzasadnione. Przedsiębiorstwo energetyczne nie było w stanie udowodnić, kiedy doręczono faktury odbiorcy. Sam dowód nadania faktur jest niewystarczający. Zatem powiadomienie o zamiarze wstrzymania dostaw energii należało potraktować jako wezwanie do zapłaty, od którego powinien biec 30dniowy termin zwłoki w zapłacie zaległości. Na moment wstrzymania dostaw termin ten nie upłynął.
29.11.2017r. 09:13

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji wymierzającej karę pieniężną za brak realizacji umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej. Ponieważ przedsiębiorstw energetyczne upadło, syndyk podnosił, że to on powinien być adresatem decyzji, nie upadły. Sąd stwierdził jednak, że ponieważ decyzja będzie realizowana nie w odniesieniu do syndyka, lecz do majątku upadłego, wyrazem skrajnego formalizmu procesowego byłoby uchylenie zaskarżonej decyzji tylko po to, aby wydać decyzję, której adresatem byłby syndyk, będący reprezentantem upadłego, którego obciążą i tak wynikające z tego aktu administracyjnego konsekwencje.

Nieuzasadnione jest również twierdzenie, że prowadzenie wobec upadłej spółki postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, a następnie wydanie zaskarżonej decyzji, skutkuje nieuzasadnionym żądaniem przez organ dokonania wypłaty z masy upadłości środków finansowych z naruszeniem praw innych wierzycieli. Skoro bowiem przedsiębiorca energetyczny nie wykonał ustawowego obowiązku, organ regulacyjny prawidłowo nałożył na niego w drodze decyzji karę pieniężną, która powinna być egzekwowana ze środków masy upadłości, podobnie jak inne wierzytelności publicznoprawne i prywatnoprawne wobec upadłego przedsiębiorcy.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE