ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
18.09.2018r. 13:29

oddalenie odwołania od decyzji nakładającej karę pieniężną za stosowanie ceny i taryfy bez spełnienia obowiązku przedstawienia jej do zatwierdzenia. Wniosek o zatwierdzenie taryfy powinien być złożony z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Stopień szkodliwości czynu znać należy za wysoki skoro odbiorcy byli rozliczani według niezatwierdzonych cen i taryf.
11.09.2018r. 13:18

oddalenie odwołania od decyzji orzekającej zawarcie umowy sprzedaży ciepła. Moc cieplna ustalana jest na okres nie krótszy niż 12 miesięcy i może być zmieniana dowolnie w terminach ustalonych w umowie. Automatyzm w zmianie mocy w przypadku, gdyby sprzedawca nie zawarł aneksu lub nie potwierdził przyjęcia wniosku pozwala przeciwdziałać monopolistycznym praktykom sprzedawcy.
07.09.2018r. 13:28

oddalenie odwołania od decyzji o nałożeniu kary za naruszenie koncesji w postaci nieutrzymania prawidłowego stanu technicznego urządzeń. Mimo zaleceń UDT nie zamontowano urządzeń do pomiaru i monitorowania stanu magazynowego produktów naftowych w terminie określonym w rozporządzeniu.
04.09.2018r. 15:01

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK zmieniającego decyzję Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu paliw niespełniających norm jakościowych poprzez jej obniżenie. SOKiK obniżył już karę uwzględniając fakt, że doszło do naruszenia tylko jednego parametru i nieznaczny negatywny wpływ na środowisko. Stopień zawinienia nie był znaczny, ale też nie był znikomy. Nie wystarczy samo wykazanie uczestnictwa w "hermetycznym" łańcuchu dostaw i zakup u renomowanego dostawcy potwierdzony certyfikatem jakości
03.09.2018r. 13:20

oddalenie odwołania od decyzji orzekającej zawarcie umowy sprzedaży ciepła. Moc umowna może być zmieniana w ramach zawartej umowy, a umowa musi zawierać warunki wprowadzenia tej zmiany. Nie ma potrzeby zawierania aneksu w przypadku zmiany jedynie mocy umownej.
30.08.2018r. 15:09

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Wnioskodawca nie posiadał jakichkolwiek środków pieniężnych poza kapitałem zakładowym. Kredyt kupiecki nie jest tożsamy z posiadaniem środków finansowych. Zastosowanie zabezpieczenia jest możliwe dopiero, gdy podmiot samodzielnie dysponuje chociaż minimalnymi środkami finansowymi
30.08.2018r. 13:22

oddalenie odwołania od decyzji nakładającej karę pieniężną za prowadzenie działalności niezgodnie z zakresem określonym w koncesji. Ukarany nie zawiadomił URE o zmianie zakresu działalności i nie powstrzymał się z jej wykonywaniem w nowej lokalizacji do czasu uzyskania zmiany koncesji.
30.08.2018r. 13:06

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za wprowadzenie do obrotu paliwa niespełniającego norm jakościowych. Czyn był dużej szkodliwości, ponieważ złą jakość paliwa odnotowano dwukrotnie w odniesieniu do różnych rodzajów paliw, a jeden z parametrów przekroczony był o ponad 50%. Ukarany nie udowodnił też, że przekroczenie nie było szkodliwe ani ni udowodnił, że ilość sprzedanego paliwa była niewielka. Ponieważ ukarany rozbudowuje swoja działalność w oparciu o dwa kredyty, to świadczy to o jego stabilnej kondycji finansowej.
27.08.2018r. 09:32

etap Stałego Komitetu Rady Ministrów
Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska
22.08.2018r. 12:13

w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE