ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
21.08.2018r. 15:02

w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2019-2020
Źródło: RCL
17.08.2018r. 13:36

zmiana decyzji nakładającej karę pieniężną za sprzedaż paliwa podmiotowi, który nie posiadał koncesji na obrót paliwami ciekłymi, poprzez obniżenie kary. Kara nie może wpływać na pogorszenie sytuacji finansowej i płynność finansową przedsiębiorcy (wymierzona kara stanowiła ponad połowę dochodu). Ukarany w wyniku zapłacenia kary został zmuszony do likwidacji części prowadzonej działalności, co czyniło jej obniżenie zasadnym.
08.08.2018r. 15:11

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunków koncesji. Ukarany nie poinformował Prezesa URE o prowadzeniu obrotu paliwami przy pomocy autocystern przez ponad rok, a jego koncesja dopuszczała tylko obrót bez wykorzystania infrastruktury technicznej. Przednie ukaranie za wykroczenie polegające na prowadzeniu działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji nie stanowi przeszkody do ukarania za naruszenie warunków koncesji
07.08.2018r. 15:04

w sprawie wielkości minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy
Źródło: RCL
02.08.2018r. 14:51

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji nakładającej karę pieniężną za obrót paliwami niespełniającymi norm jakościowych. Koncesja jest samoistnym, wyłącznym i autonomicznym źródłem obowiązku konkretyzującym obowiązki wynikające z ustawy. Zawierała wyraźnie sformułowany zakaz wobec indywidualnego adresata.

Przedłożenie certyfikatu jakości paliwa nie jest wystarczające do zwolnienia przedsiębiorcy z odpowiedzialności. Ukarany nie wprowadził żadnych procedur gwarantujących jakość paliw, np. czyszczenia jego cystern czy zbiorników na stacji.

Ponieważ zachowanie ukaranego niosło ryzyko wystąpienia niekorzystnych następstw dla użytkowników pojazdów, stopień szkodliwości czynu był znaczny.

Nie ma podstaw do wyodrębnienia z przychodu do obliczenia kary tylko przychodu z obrotu paliwem, którego dotyczyło naruszenie
27.07.2018r. 13:16

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Spółka nie posiadała środków na potencjalną zapłatę kaucji gwarancyjnej związaną z solidarną odpowiedzialnością nabywców paliw. Wątpliwe było także posiadanie przez spółkę środków technicznych skoro korzystała z biura wirtualnego.
20.07.2018r. 09:42

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne
20.07.2018r. 09:23

o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym
05.07.2018r. 14:57

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE nakładającej kare [pieniężną za naruszenie warunków koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Koncesja zawierająca zakaz wprowadzania do obrotu paliwa niezgodnego z parametrami jakościowymi zawartymi w przepisach i w zawartych umowach stanowi bezpośrednie źródło tego obowiązku prawnego. Prezes URE ma prawo opierać się w postępowaniu na dokumentach przedstawionych przez właściwe organy kontroli jakości paliw. Jeżeli powód miał zastrzeżenia do czynności kontrolnych, powinien był je zgłosić organom kontroli
05.07.2018r. 12:46

o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowejcire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE