ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
10.04.2019r. 10:41

w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
Źródło: RCL
10.04.2019r. 10:33

w sprawie zakresu danych niezbędnych do wyliczania premii gwarantowanej indywidualnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej, w tym sposobu uwzględniania wartości otrzymanej pomocy publicznej
Źródło: RCL
03.04.2019r. 10:08

o Polskiej Agencji Geologicznej
Źródło: RCL
20.03.2019r. 12:57

uchylenie wyroku SOKIK oddalającego odwołanie od decyzji odmawiającej zatwierdzenia zmiany taryfy na dostarczanie paliw gazowych i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Sad nie powinien się ograniczyć tylko do zbadania, czy wzrost cen zakupu gazu przekroczył 5%, czy też nie. Należy unikać wszelkiego automatyzmu. Należy podjąć próbę ustalenia rozbieżności między prognozami, w oparciu o które została przygotowana taryfa, a rzeczywistym rozwojem sytuacji. Zasadnym jest oparcie się o takie założenia rozwoju sytuacji, na których opierałby się hipotetyczny, należycie staranny uczestnik obrotu.
15.03.2019r. 11:00

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
14.03.2019r. 17:40

w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia
Źródło: RCL
06.03.2019r. 11:59

w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
06.03.2019r. 11:04

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG)
27.02.2019r. 11:29

o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
Źródło: RCL
25.02.2019r. 10:25

o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych
Źródło: RCLcire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE