ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
14.12.2018r. 12:50

o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
06.12.2018r. 12:38

o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
05.12.2018r. 12:59

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za niezłożenie w terminie sprawozdania dotyczącego przyłączonych mikroinstalacji. Zasadniczo cezurę dla ustalenia stanu faktycznego i prawnego stanowi data wydania decyzji, To, że po wydaniu decyzji doszło do zmiany prawa jest irrelewantne i nie stanowi podstawy do uchylenia decyzji. Ustawodawca nie przewidział abolicji dla ukaranego.
05.12.2018r. 12:55

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji o cofnięciu koncesji. Ukarany nie zawiadomił Prezesa URE o zmianie zakresu prowadzonej działalności pozbawiając go możliwości kontroli i naruszył zakres określony w koncesji. Ponadto, wprowadził do obrotu paliwo niespełniające parametrów jakościowych i nie uiścił opłaty z tytułu posiadania koncesji. Ukarany dokonał wielokrotnych naruszeń, był uprzednio karany i miał pełną świadomość naruszania zasad.
04.12.2018r. 13:02

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK zmieniającego decyzję Prezesa URE obniżając karę pieniężną za sprzedaż paliwa podmiotowi bez koncesji. Ukarany sprawdził, czy kupujący posiada koncesję tylko przed rozpoczęciem współpracy, a nie przed każdą transakcją.
23.11.2018r. 14:39

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040 lub PEP) jest strategią państwa w zakresie energetyki -stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach oraz wyznacza kierunki rozwoju sektora energii z uwzględnieniem zadań niezbędnych do realizacji w perspektywie krótkookresowej.
23.11.2018r. 10:39

o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego
09.11.2018r. 11:51

o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw
15.10.2018r. 12:46

zmiana zaskarżonego wyroku poprzez obniżenie kary pieniężnej ze względu na niedostateczne wzięcie pod uwagę sytuacji ekonomicznej ukaranego, w szczególności rozmiaru należności niezapłaconych ukaranemu, co realnie obniżało osiągnięte zyski. Biorąc pod uwagę zysk pomniejszony o niezapłacone dostawy za paliwo, kara umowna przekraczała dwukrotność rocznego dochodu.cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE