ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
27.09.2018r. 11:21

w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych
27.09.2018r. 11:18

w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych
27.09.2018r. 11:15

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
21.09.2018r. 13:44

oddalenie odwołania od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu paliwa niespełniającego norm jakościowych. Przekroczenie parametru temperatury zapłonu o 12% świadczy o dużym stopniu szkodliwości czynu. Bezcelowe było w tym kontekście powołanie biegłwgo, ponieważ o szkodliwości czynu świadczyło już samo znaczące przekroczenie normy.
21.09.2018r. 13:42

oddalenie odwołania od decyzji cofającej koncesję ze względu na niepodjęcie działalności w wyznaczonym terminie. Aby udowodnić rozpoczęcie działalności, należy przedstawić dowód przynajmniej jednej sprzedaży paliwa. Nie jest nią ramowa umowa sprzedaży, gdzie nie jest dostatecznie sprecyzowany jej przedmiot, w szczególności ilość paliwa i jego rodzaj. Czynności spółki dotyczyły nie sprzedaży, a zakupu paliwa, a pozostałe czynności miały charakter organizacyjny.
21.09.2018r. 13:14

oddalenie odwołania od decyzji o cofnięciu koncesji na obrót energią elektryczną z powodu rażącego naruszenia jej warunków. Zaległości z tytułu opłat koncesyjnych powstały po zawarciu układu w ramach postepowania upadłościowego, zatem spółka mogła swobodnie uiścić te opłaty.
21.09.2018r. 11:01

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
20.09.2018r. 10:56

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji o umorzeniu postępowania. Wniosek podmiot nie stanowił wniosku o rozstrzygnięcie sprawy spornej, który należy do kompetencji Prezesa URE. Wniosek dotyczył de facto odszkodowania i zadośćuczynienia, czego należy dochodzić w procesie cywilnym
19.09.2018r. 13:34

oddalenie odwołania od decyzji nakładającej karę pieniężna za naruszenie warunków koncesji. Strata na działalności nie jest wystarczającym argumentem do miarkowania kary, w szczególności w zestawieniu ze skalą działalności ukaranego. Poza tym strata może wynikać np. z poczynienia w danym roku znacznych inwestycji, a od nałożenia kary minęło 2 lata - ukarany dalej prowadził działalność i mógł się przygotować do jej zapłacenia. Nie mogą wpływać na wysokość kary działania ukaranego, które podjął, aby usunąć skutki naruszenia, ponieważ były one konieczne do podjęcia. Nie wpływa też na zasadność kary umorzenie dochodzenia w tej sprawie w postępowaniu karnym., w którym w przeciwieństwie do postępowania o nałożenie kary należy wykazać winę.
18.09.2018r. 13:32

oddalenie odwołania od decyzji cofającej koncesje ze względu na niepodjęcie działalności w wyznaczonym terminie. Za datę rozpoczęcia działalności uznaje się datę faktycznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa. W przypadku niepodjęcia działalności należało powiadomić URE o przyczynach. Nie można uznać za rozpoczęcie działalności czynności przygotowawczych do jej podjęcia, które powinny być podjęte jeszcze przed uzyskaniem koncesji.cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE