ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

WYROKI SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE - SĄDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW - KONCESJE
30.08.2018r. 15:09

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Wnioskodawca nie posiadał jakichkolwiek środków pieniężnych poza kapitałem zakładowym. Kredyt kupiecki nie jest tożsamy z posiadaniem środków finansowych. Zastosowanie zabezpieczenia jest możliwe dopiero, gdy podmiot samodzielnie dysponuje chociaż minimalnymi środkami finansowymi
25.06.2018r. 15:06

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Wnioskodawca w trakcie postępowania udzielił pożyczki innemu podmiotowi, która była do zwrotu każdym momencie, co nie gwarantowało posiadania środków pieniężnych. Ponadto pożyczki udzielono z kapitału zakładowego, co budzi wątpliwości co do zgodności takiej praktyki z kodeksem spółek handlowych
19.06.2018r. 15:02

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE cofającej koncesję na obrót paliwami ciekłymi ze względu na rażące naruszenie warunków koncesji. Koncesjonariusz nie uiszczał opłat w terminie, nie informował o zmianach w składzie wspólników i nie odpowiadał na inne wezwania lub odpowiadał w sposób niepełny. Liczba i uporczywość naruszania warunków koncesji uzasadniały ich rażący charakter
29.05.2018r. 10:43

oddalenie odwołania od decyzji odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Środki na poczet pokrycia kapitału zakładowego pojawiły się na koncie spółki dopiero po 3 miesiącach od rejestracji w KRS. Udzielona pożyczka zaledwie po 2 dniach została wypłacona z konta spółki, co wzbudza podejrzenia jej pozorności. Podmiot nie dawał też rękojmi prawidłowego wykonywania działalności koncesjonowanej skoro korespondencja z URE była zwracana z powodu niepodjęcia w terminie
09.04.2018r. 10:36

oddalenie odwołania od decyzji odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Skoro podmiot powołuje się tylko na możliwość pozyskania środków finansowych w przyszłości, to organ URE musi dokonać prognozy kształtowania się tych środków. Wyliczenia biznesplanu były niepełne. Podmiot nie posiadał środków nawet w minimalnym stopniu zabezpieczających bieżące wykonywanie działalności. Oświadczenie, że spółka będzie dokapitalizowana jest gołosłowne, ponieważ nie wpływa realnie na sytuację spółki. Podmiot nie wykazał także posiadania infrastruktury technicznej (brak cysterny). Zawarta umowa pożyczki była nieważna z mocy prawa, a poza tym przewidywała natychmiastowy obowiązek zwrotu w przypadku złej sytuacji pożyczkobiorcy
27.03.2018r. 13:26

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na wytwarzanie energii z OZE z mocy prawa dla mikroinstalacji. Decyzja Prezesa URE ma tylko charakter deklaratoryjny i nie pozbawia powoda żadych praw nabytych
27.03.2018r. 13:18

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE ustalającej wysokość opłaty z tytułu koncesji za rok 2012. Koncesję cofnięto dopiero w styczniu 2012 r., zatem należało uiścić również opłatę za rok 2012
05.03.2018r. 13:53

oddalenie dowołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi ze względu na brak dysponowania środkami finansowymi gwarantującymi prawidłowe wykonywanie działalności. Posiadane środki finansowe w zestawieniu z planowanym obrotem nawet w minimalnym stopniu nie gwarantowały zabezpieczenia kosztów działalności. Wnioskodawca posiadał tylko 38% do 48% kwoty niezbędnej do nabycia planowanych ilości paliw. Biznes plan nie obejmował w ogóle kosztów transportu. Pożyczka była podpisana w imieniu wnioskodawcy przez osobę nieuprawnioną i była udzielona tylko na rok
22.01.2018r. 13:47

oddalenie dowołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi ze względu na brak dysponowania środkami finansowymi gwarantującymi prawidłowe wykonywanie działalności. Wnioskodawca posiadał raptem ponad 10% kwoty potrzebnej do zakupu planowanej ilości paliw. Planowane koszty działalności przewyższały planowane zyski czterokrotnie. Biznesplan w ogóle nie uwzględniał kosztów transportu. Umowa na podstawie której udzielono kredytu kupieckiego mogła być wypowiedziana z miesięcznym okresem wypowiedzenia, co czyniło źródło finansowania niestabilnym
22.01.2018r. 13:14

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi ze względu na brak dysponowania wystarczającymi środkami finansowymi.

Umowy pożyczek zawarto przy nieprawidłowej reprezentacji spółki. Nie wykazano zaksięgowania kwot pożyczek w spółce i były one zawarte na okres krótszy niż długość koncesji. Poza tym wnioskująca spółka zobowiązała się do zakupów o większym wolumenie niż w symulacji planowanych zakupów.cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE