ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

WYROKI SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE - SĄDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW - KONCESJE
08.10.2018r. 13:26

oddalenie odwołania od decyzji o cofnięciu koncesji na obrót ciepłem. Działalność prowadzona była w zakresie niewymagającym posiadania koncesji. Deklaracje co do przyszłości i planu zwiększenia mocy nie mogą stanowić podstawy o otrzymaniu koncesji w mocy. Za datę rozpoczęcia działalności uważa się datę faktycznego rozpoczęcia sprzedaży ciepła. Nie można za rozpoczęcie działalności uznać ubiegania się o zatwierdzenie taryfy czy zawarcia umów uwarunkowanych zatwierdzeniem taryfy.
04.10.2018r. 13:37

oddalenie odwołania od decyzji ustalającej wartość corocznej opłaty za koncesję. Opłata powinna być uiszczona za cały rok z góry niezależnie od tego, ile ważna w danym roku była koncesja. Opłata nie jest ustalana proporcjonalnie do okresu w danym roku, w którym działalność faktycznie była wykonywana.
04.10.2018r. 13:09

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Spółka nie wykazała posiadania środków nawet na zakup planowanej ilości paliwa. Nie potwierdzono udzieleniakredytu konsumenckiego. Poza tym taki kredyt nie stanowi części majątku spółki, a jego udzielenie leży wyłącznie w gestii sprzedającego. Nie stanowi zatem również żadnego zabezpieczenia roszczeń, które mogłyby być kierowane wobec spółki. Nie przedstawiono też realnej symulacji przychodów i kosztów. Brakiem profesjonalizmu było założenie obrotu gotówkowego w początkowej fazie działalności.
21.09.2018r. 13:42

oddalenie odwołania od decyzji cofającej koncesję ze względu na niepodjęcie działalności w wyznaczonym terminie. Aby udowodnić rozpoczęcie działalności, należy przedstawić dowód przynajmniej jednej sprzedaży paliwa. Nie jest nią ramowa umowa sprzedaży, gdzie nie jest dostatecznie sprecyzowany jej przedmiot, w szczególności ilość paliwa i jego rodzaj. Czynności spółki dotyczyły nie sprzedaży, a zakupu paliwa, a pozostałe czynności miały charakter organizacyjny.
21.09.2018r. 13:14

oddalenie odwołania od decyzji o cofnięciu koncesji na obrót energią elektryczną z powodu rażącego naruszenia jej warunków. Zaległości z tytułu opłat koncesyjnych powstały po zawarciu układu w ramach postepowania upadłościowego, zatem spółka mogła swobodnie uiścić te opłaty.
18.09.2018r. 13:32

oddalenie odwołania od decyzji cofającej koncesje ze względu na niepodjęcie działalności w wyznaczonym terminie. Za datę rozpoczęcia działalności uznaje się datę faktycznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa. W przypadku niepodjęcia działalności należało powiadomić URE o przyczynach. Nie można uznać za rozpoczęcie działalności czynności przygotowawczych do jej podjęcia, które powinny być podjęte jeszcze przed uzyskaniem koncesji.
30.08.2018r. 15:09

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Wnioskodawca nie posiadał jakichkolwiek środków pieniężnych poza kapitałem zakładowym. Kredyt kupiecki nie jest tożsamy z posiadaniem środków finansowych. Zastosowanie zabezpieczenia jest możliwe dopiero, gdy podmiot samodzielnie dysponuje chociaż minimalnymi środkami finansowymi
27.07.2018r. 13:16

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Spółka nie posiadała środków na potencjalną zapłatę kaucji gwarancyjnej związaną z solidarną odpowiedzialnością nabywców paliw. Wątpliwe było także posiadanie przez spółkę środków technicznych skoro korzystała z biura wirtualnego.
25.06.2018r. 15:06

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Wnioskodawca w trakcie postępowania udzielił pożyczki innemu podmiotowi, która była do zwrotu każdym momencie, co nie gwarantowało posiadania środków pieniężnych. Ponadto pożyczki udzielono z kapitału zakładowego, co budzi wątpliwości co do zgodności takiej praktyki z kodeksem spółek handlowych
19.06.2018r. 15:02

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE cofającej koncesję na obrót paliwami ciekłymi ze względu na rażące naruszenie warunków koncesji. Koncesjonariusz nie uiszczał opłat w terminie, nie informował o zmianach w składzie wspólników i nie odpowiadał na inne wezwania lub odpowiadał w sposób niepełny. Liczba i uporczywość naruszania warunków koncesji uzasadniały ich rażący charaktercire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE