ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

WYROKI SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE - SĄDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW - TARYFY
17.09.2014r. 11:26

uwzględnienie odwołania spółki od decyzji Prezesa URE, odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej. SOKiK uchylił w całości decyzję, stwierdzając, że powodowa spółka w dacie składania wniosku o zatwierdzenie taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G była zwolniona z obowiązku przedłożenia taryfy do zatwierdzenia mocą opublikowanego w Biuletynie URE Stanowiska z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energii a elektryczną z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia. W ocenie sądu Stanowisko to było prawnie skutecznym, wywołującym skutki prawne, konstytutywnym aktem centralnego organu administracji rządowej
16.06.2014r. 11:29

uchylenie decyzji Prezesa URE dotyczącej odmowy zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej ustalonej przez spółkę z racji braku podstaw do jej wydania przez Prezesa URE, ponieważ przedsiębiorstwo posiadało koncesję na wytwarzanie i obrót energią elektryczną i nie miało obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia
13.02.2014r. 12:26

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE o odmowie zatwierdzenia taryfy energetycznej w związku ze stwierdzeniem, że taryfa została sporządzona w sposób niezgodny z wymogami art. 45 ust. 1 Prawa Energetycznego, co uniemożliwiło weryfikację przez Prezesa URE proponowanych w nie stawek opłat
17.01.2014r. 10:34

uchylenie decyzji Prezesa URE z racji braku podstaw do jej wydania (odmowa zatwierdzenia taryfy mimo wcześniejszego zwolnienia od jej przedkładania)
19.11.2013r. 11:06

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej zmiany taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej wobec niewykazania przez przedsiębiorstwo energetyczne, że poniesione przez nie koszty są uzasadnione a brak ich pokrycia narusza jego słuszny interes
13.11.2013r. 10:59

uchylenie decyzji Prezesa URE odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej, z powodu nieuwzględnienia przez Prezesa URE stanu prawnego, w świetle którego przedsiębiorca był zwolniony od obowiązku przedstawienia taryfy do zatwierdzenia
23.05.2013r. 10:17

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej zatwierdzenia wniosku o zmianę taryfy dla ciepła wobec niezaistnienia przesłanek zmiany decyzji taryfowej
21.05.2013r. 12:15

uchylenie decyzji Prezesa URE odmawiającej zatwierdzenia taryfy przez wzgląd na obowiązujące w dniu złożenia wniosku zwolnienie powoda z obowiązku przedłożenia taryfy do zatwierdzenia obowiązującego
07.05.2013r. 11:11

uchylenie spełniającej przesłanki nieważności decyzji Prezesa URE, w której Prezes URE umorzył, jako bezprzedmiotowe, postępowanie w sprawie dotyczącej zatwierdzenia taryfy dla obrotu energią elektryczną
15.03.2013r. 08:18

odrzucenie odwołania od decyzji Prezesa URE zatwierdzającej taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej ze względu na brak legitymacji odwołującego. Odbiorca energii nie może być stroną postępowania o zatwierdzenie taryfy dla energii elektrycznej dla przedsiębiorstwa energetycznegocire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE