ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:



PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

WYROKI SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE - SĄDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW - WSTRZYMANIE DOSTAW ENERGII
11.06.2018r. 15:00

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE uznającej wstrzymanie dostaw energii za uzasadnione. Powiadomienia o zaległościach były podwójnie awizowane, zatem należy uznać, że byłby prawidłowo doręczone
21.05.2018r. 15:04

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE stwierdzającej, że wstrzymanie dostaw energii nie było uzasadnione. Gdy trwa postępowanie reklamacyjne, nie może dość do odłączenia prądu. Przedsiębiorstwo dystrybucyjne też jest uczestnikiem postępowania dotyczącego wstrzymania dostaw energii.
17.04.2018r. 12:41

Zmiana decyzji URE poprzez stwierdzenie, że wstrzymanie dostaw energii nie było nieuzasadnione. Sąd nie dal wiary twierdzeniom odbiorcy, że nie otrzymał wezwania do zapłaty. Fakt jego otrzymania wynika jasno z akt sądowych w pozwie o zapłatę. Przedsiębiorstwo energetyczne może w każdy możliwy sposób udowodnić fakt otrzymania listu przez odbiorcę. Nie musi to być zwrotne potwierdzenie odbioru. W niektórych przypadkach za doręczone można uznać nawet świadomie zignorowane pismo nieodebrane mimo pozostawienia awizo.

Wystarczające dla możliwości wstrzymania dostaw jest powiadomienie o zamiarze wstrzymania, nie jest konieczne powiadomienie o zamiarze wypowiedzenia umowy (skoro można zrobić więcej, to można też zrobić mniej).
12.04.2018r. 12:54

Oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE stwierdzającej, że wstrzymanie dostaw energii nie było nieuzasadnione. Brak otrzymania faktury nie jest uzasadnieniem dla braku zapłaty, skoro kwota do zapłaty wynikała z doręczonego wezwania. Przy czym odbiorca twierdził, że nie dostał faktury, duplikatu i wezwania, po czym z rozmowy na infolinii wynikało, że wezwanie dostał, co czyniło jego twierdzenia gołosłownymi. Przedsiębiorstwo energetyczne może w każdy możliwy sposób udowodnić fakt otrzymania listu przez odbiorcę. Nie musi to być zwrotne potwierdzenie odbioru. Poza tym wstrzymanie dostaw nastąpiło 6 dni po doręczeniu duplikatu, więc odbiorca miał czas na uiszczenie zaległości.
12.03.2018r. 13:33

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE stwierdzającej, że wstrzymanie dostaw energii było uzasadnione. Instalacja odbiorcy stanowiła zagrożenie dla życia i zdrowia oraz następował częściowo nielegalny pobór energii ze względu na częściowy brak pomiaru poboru
19.02.2018r. 14:03

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE stwierdzającej, że wstrzymanie dostaw energii było uzasadnione. Co prawda brak było dowodu doręczenia faktury, ale wezwanie do zapłaty zostało już skutecznie doręczone. Reakcją odbiorcy była opłata na niewłaściwe konto bankowe
16.10.2017r. 10:01

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE stwierdzającej, że wstrzymanie dostaw energii było nieuzasadnione. Zaległości za płatności za energię muszą dotyczyć energii rzeczywiście pobranej, co nie jest równoznaczne z pomiarem energii z układu pomiarowo-rozliczeniowego. Przedsiębiorstwo energetyczne wstrzymując dostawy mimo nierozpatrzenia reklamacji w terminie naraża się na zarzut nienależytego wykonania umowy.
04.02.2015r. 09:59

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE, dotyczącej stwierdzenia, że wstrzymanie dostaw energii elektrycznej było nieuzasadnione. Zdaniem Sądu, powód nie dopełnił wymogu w kwestii odpowiedniego dodatkowego terminu na uregulowanie zaległości za dostawę energii, to jest wstrzymał dostawy energii w ostatnim wyznaczonym dniu, kiedy pozwany mógł jeszcze teoretycznie dokonać spłaty zaległości
19.01.2015r. 12:24

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE, w której stwierdzono, że wstrzymanie dostaw energii elektrycznej było nieuzasadnione, ponieważ przedsiębiorstwa energetyczne mogą korzystać z uprawnienia wstrzymania dostaw energii jedynie po wyczerpaniu procedury i spełnieniu przesłanek opisanych w ustawie prawo energetyczne
10.12.2014r. 10:08

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE, dotyczącej stwierdzenia, że wstrzymanie dostawy energii elektrycznej było uzasadnione. Zdaniem Sądu, warunki do wstrzymania dostawy energii zostały spełnione w świetle przepisów ustawy prawo energetyczne



cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE