ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
16.10.2017r. 10:01

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE stwierdzającej, że wstrzymanie dostaw energii było nieuzasadnione. Zaległości za płatności za energię muszą dotyczyć energii rzeczywiście pobranej, co nie jest równoznaczne z pomiarem energii z układu pomiarowo-rozliczeniowego. Przedsiębiorstwo energetyczne wstrzymując dostawy mimo nierozpatrzenia reklamacji w terminie naraża się na zarzut nienależytego wykonania umowy.
04.02.2015r. 09:59

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE, dotyczącej stwierdzenia, że wstrzymanie dostaw energii elektrycznej było nieuzasadnione. Zdaniem Sądu, powód nie dopełnił wymogu w kwestii odpowiedniego dodatkowego terminu na uregulowanie zaległości za dostawę energii, to jest wstrzymał dostawy energii w ostatnim wyznaczonym dniu, kiedy pozwany mógł jeszcze teoretycznie dokonać spłaty zaległości
19.01.2015r. 12:24

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE, w której stwierdzono, że wstrzymanie dostaw energii elektrycznej było nieuzasadnione, ponieważ przedsiębiorstwa energetyczne mogą korzystać z uprawnienia wstrzymania dostaw energii jedynie po wyczerpaniu procedury i spełnieniu przesłanek opisanych w ustawie prawo energetyczne
10.12.2014r. 10:08

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE, dotyczącej stwierdzenia, że wstrzymanie dostawy energii elektrycznej było uzasadnione. Zdaniem Sądu, warunki do wstrzymania dostawy energii zostały spełnione w świetle przepisów ustawy prawo energetyczne
22.09.2014r. 10:59

zmiana decyzji Prezesa URE poprzez uznanie wstrzymania dostaw paliwa gazowego za nieuzasadnione; wezwanie do zapłaty wystosowano przed upływem ustawowego terminu, wobec czego bezwzględne przesłanki ustawowe uzasadniające wstrzymanie dostaw, nie były spełnione
18.08.2014r. 10:14

uchylenie postanowienia Prezesa URE, którym odmówił on uzupełnienia zaskarżonej decyzji o rozstrzygnięcie w przedmiocie wstrzymania dostaw energii elektrycznej w pewnym okresie ze względu na fakt, że Prezes URE niezgodnie z prawem nie rozstrzygnął sprawy w całym zakresie wynikającym z wniosku powoda
23.06.2014r. 09:19

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE stwierdzającej, że wstrzymanie dostaw energii elektrycznej do lokalu użytkowego odbiorcy było nieuzasadnione ze względu na fakt, że przedsiębiorstwo nie wypełniło wymogów ustawowych uzasadniających wstrzymanie dostaw w zakresie powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczeniu dodatkowego 2 tyg. terminu na zapłatę (nieskuteczne doręczenie z winy poczty)
27.02.2014r. 11:49

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE orzekającej, że wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej było nieuzasadnione ze względu na brak udowodnienia przez przedsiębiorstwo energetyczne, że odbiorca dostał faktury i wezwanie do zapłaty (listy kierowano pod błędny adres) oraz błędne określenie terminu zapłaty w wezwaniu
27.02.2014r. 11:47

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE orzekającej, że wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej było nieuzasadnione ze względu na brak udowodnienia przez przedsiębiorstwo energetyczne, że odbiorca dostał faktury i wezwanie do zapłaty (listy kierowano pod błędny adres) oraz błędne określenie terminu zapłaty w wezwaniu
14.02.2014r. 12:05

zmiana decyzji Prezesa URE na stwierdzenie, że wstrzymanie dostaw energii nie było nieuzasadnione, ponieważ wezwanie do zapłaty było prawidłowe (z nieistotną omyłką przy wskazaniu przepisu), negocjacje z dłużnikiem nie wyłączają prawa przedsiębiorstwa do wstrzymania dostaw energii po prawidłowym wezwaniu do zapłaty zaległości, a przedsiębiorstwo energetyczne w wezwaniu ma prawo żądać mniej niż przewidziane w prawie (np. rozłożyć dług na raty). Nawet jeśli termin wyznaczony w wezwaniu będzie krótszy, ale wstrzymanie nastąpi w terminie prawidłowym wskazanym w ustawie, to nie można uznać wstrzymania za nieuzasadnione. Ewentualne kwestionowanie zasadności długu przez dłużnika dopiero na etapie postępowania sądowego lub administracyjnego nie powinno mieć znaczenia dla oceny zasadności wstrzymania dostaw energiicire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE