ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
03.11.2014r. 12:17

uchylenie decyzji Prezesa URE orzekającej zawarcie umowy o przyłączenie do sieci ze względu na uznanie przez Prezesa URE, że wydanie warunków przyłączenia jest dowodem na istnienie technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia. Prezes URE zaniechał zbadania sposobu finansowania i rozbudowy sieci potrzebnego do przyłączenia. Badanie to powinno zawierać analizę kosztów raz z rzetelnym rachunkiem finansowym, wskazaniem które koszty znajdą pokrycie w taryfie w jakim czasie i z jakimi konsekwencjami dla odbiorców
29.10.2014r. 12:01

uchylenie decyzji Prezesa URE orzekającej zawarcie umowy o przyłączenie do sieci tylko na bazie wydanych warunków przyłączenia bez przeprowadzenia postępowania dowodowego w zakresie istnienia tych warunków, w szczególności braku przeprowadzenia analizy ekonomicznej opłacalności inwestycji potrzebnych do przyłączenia podmiotu oraz ewentualnego istnienia obowiązku rozbudowy sieci wynikającego z przepisów i planów określonych w ust. Prawo energetyczne
13.10.2014r. 10:02

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE orzekającej zawarcie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zdaniem Sądu, przyszłemu odbiorcy nie przysługuje prawo do wiążącego dla przedsiębiorcy energetycznego określenia istotnych postanowień umowy, której zawarcia się domaga. Na przedsiębiorstwie energetycznym spoczywa natomiast publicznoprawny obowiązek zawarcia umowy. W związku z tym nie może ono bez uzasadnionego powodu odmówić zawarcia umowy, zachowuje jednak przy tym prawo do negocjowania jej treści
01.10.2014r. 10:19

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE stwierdzającej, że na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej ze względu na fakt, że Prezes URE prawidłowo uznał, że nie istniały ekonomiczne warunki przyłączenia nieruchomości do sieci gazowniczej
09.09.2014r. 14:49

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE stwierdzającej brak obowiązku przyłączenia do sieci gazowej ze względu na wykazany analizą efektywności inwestycji brak warunków ekonomicznych
09.09.2014r. 11:10

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE umarzającej postępowanie administracyjne z powodu braku kompetencji Prezesa URE do orzekania w przedmiocie sporów na gruncie już zawartych umów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
01.09.2014r. 11:33

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE orzekającej zawarcie umowy o świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej oraz wniosku w sprawie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, ze względu na fakt, że Prezes URE rozstrzygając zaistniały między stronami spór w sposób prawidłowy orzekł zawarcie umowy w brzmieniu jak w załączniku do zaskarżonej decyzji
14.08.2014r. 11:14

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE w sprawie odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Odwołująca się Spółka uchybiła dwuletniemu terminowi przewidzianemu na złożenie oświadczenia woli w przedmiocie zawarcia umowy przyłączeniowej
20.05.2014r. 11:57

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE w sprawie odmowy przyłączenia do sieci energetycznej w związku ze stwierdzeniem przez SOKIK braku technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci poprzez niezapewnienie realizacji i finansowania budowy i rozbudowy sieci na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4, 7 i 8 i art. 46 oraz w założeniach lub planach, o których mowa w art. 19 i 20
24.04.2014r. 12:51

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE umarzającej postępowanie w sprawie sporu dotyczącego odmowy odbioru technicznego przy jednoczesnym stwierdzeniu, że art. 8 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne w żaden sposób nie może stanowić podstawy orzekania w przedmiotowej sprawie. Na podstawie powołanego przepisu Prezes URE upoważniony jest do badania zasadności odmowy zawarcia umowy o przyłączenie (a nie odmowy dokonania odbioru elektrowni wiatrowej)cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE