ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
27.03.2014r. 12:39

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci w związku z uznaniem przez SOKIK, że nie zachodzą przesłanki dalszego prowadzenia postępowania wobec stwierdzenia, że strony łączyły już umowy przyłączeniowe i w tej sytuacji nie ma podstaw do wydania decyzji Prezesa URE w trybie art. 8 ust.1 Prawo energetyczne
27.03.2014r. 11:25

uchylenie decyzji Prezesa URE w sprawie odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zdaniem Sądu nie zostały wykazane okoliczności kluczowe dla istnienia publicznoprawnego obowiązku zawarcia z zainteresowanym umowy przyłączenia do sieci
18.03.2014r. 11:56

uchylenie decyzji Prezesa URE orzekającej zawarcie umowy o przyłączenie do sieci tylko na bazie wydanych warunków przyłączenia bez badania istnienia tych warunków, w szczególności braku przeprowadzenia analizy ekonomicznej opłacalności inwestycji potrzebnych do przyłączenia podmiotu oraz ewentualnego istnienia obowiązku rozbudowy sieci wynikającego z przepisów i planów określonych w ust. Prawo energetyczne
10.02.2014r. 09:59

uchylenie decyzji Prezesa URE orzekającej zawarcie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej tylko na bazie wydanych warunków przyłączenia bez badania istnienia tych warunków, w szczególności braku przeprowadzenia analizy ekonomicznej opłacalności inwestycji potrzebnych do przyłączenia podmiotu oraz ewentualnego istnienia obowiązku rozbudowy sieci wynikającego z przepisów i planów określonych w ustawie Prawo energetyczne
27.01.2014r. 11:41

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE w sprawie odmowy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w związku ze stwierdzeniem przez SOKIK braku technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci poprzez niezapewnienie realizacji i finansowania budowy i rozbudowy sieci na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4, 7 i 8 i art. 46 oraz w założeniach lub planach, o których mowa w art. 19 i 20
24.01.2014r. 11:29

uchylenie decyzji Prezesa URE o zawarciu umowy o przyłączenie do sieci ze względu na niemające podstawy prawnej stwierdzenie, że wydanie warunków przyłączenia oznacza istnienie technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia bez zbadania, czy takie warunki rzeczywiście istnieją
12.12.2013r. 12:43

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE w związku z uznaniem przez SOKIK, iż odmowa zawarcia z powodami umowy o przyłączenie do sieci, z uwagi na nieposiadanie przez powodów tytułu prawnego do nieruchomości, na której zlokalizowany został obiekt objęty wnioskiem o określenie warunków przyłączenia, była uprawniona i znajdowała oparcie w obowiązujących przepisach prawa
29.11.2013r. 10:39

uchylenie decyzji Prezesa URE orzekającej zawarcie umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej z powodu braku materialnoprawnych przesłanek wydania decyzji
18.11.2013r. 11:01

oddalenie odwołania na decyzję orzekającą brak obowiązku przyłączenia do sieci gazowej ze względu na brak warunków ekonomicznych oraz brak możliwości alternatywnego przyłączenia do sieci
30.10.2013r. 10:19

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE stwierdzającej brak obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej farmy wiatrowej, ze względu na brak możliwości, w świetle planu zagospodarowania przestrzennego, posadowienia farmy wiatrowej na nieruchomości, do której powód posiadał tytuł prawnycire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE