ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

Większość przedsiębiorstw zajmujących się obrotem paliwami ciekłymi nie dokonało wdrożenia tzw. procedury AML
09.03.2021r. 14:53

www.cire.pl | Obserwuj nas na twitter.com/cire_pl
Mimo wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [Dz.U.2020.971] większość przedsiębiorstw zajmujących się obrotem paliwami ciekłymi nie dostosowało swojej działalności do nowych regulacji i nie dokonało wdrożenia tzw. procedury AML (Anti-Money Laundering). Z założenia AML ma zapobiegać występowaniu sytuacji, w których przedsiębiorstwo dokonuje transakcji z kontrahentem, co do którego może zachodzić podejrzenie, że przepływy pieniężne mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
Dodatkowo rolą procedury jest stworzenie systemu powiadamiania właściwych organów o zaistnieniu sytuacji, w której doszłoby do nieprawidłowości przy realizowaniu umowy sprzedaży lub zakupu paliwa.

Wprowadzone ustawą obowiązki w znacznym stopniu dotyczą właśnie branży OPC. Wynika to nie tylko z jej zakresu podmiotowego, ale przede wszystkim z rodzaju sankcji jakie nakłada na firmy, które owych obowiązków nie zrealizują. Ministerstwo Finansów w ostatnich miesiącach poinformowało o nakładaniu na przedsiębiorców kar administracyjnych a Urząd Regulacji Energetyki otrzymał dodatkowe uprawnienie do wszczęcia postępowań o cofnięcie koncesji.

Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 2 ustawy obowiązek wdrożenia procedury wewnętrznej AML bez obowiązku zgłaszania jej do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej) oprócz instytucji finansowych (m.in. banki, ubezpieczyciele, instytucje finansowe, kantory) obejmuje:
 • Wszystkich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców - w przypadku przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce powyżej 10 tys. euro - liczone łącznie bez względu na ilość wykonanych transakcji jeśli transakcje mogą być w jakikolwiek sposób uznane za powiązane, a zatem
  • jednoosobowe działalności gospodarcze
  • wspólnicy spółek cywilnych
  • spółki jawne
  • spółki komandytowe i komandytowo - akcyjne
  • spółki partnerskie
  • spółki z o.o.
  • spółki akcyjne
 • Pośredników ubezpieczeniowych.
 • Przedsiębiorców zajmujących się rejestracją spółek oraz prowadzeniem wirtualnych biur [Company services].
 • Biura rachunkowe.
 • Pośredników nieruchomości.
 • Fundacje i Stowarzyszenia - w przypadku przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce powyżej 10 tys. euro - liczone łącznie bez względu na ilość wykonanych transakcji, jeśli transakcje mogą być w jakikolwiek sposób uznane za powiązane.
Obowiązek wdrożenia procedury wynika wprost z art. 50 ustawy, który stanowi, że: "Instytucje obowiązane wprowadzają wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej "wewnętrzną procedurą instytucji obowiązanej".

Ustawa bardzo szeroko opisuje katalog zdarzeń, w których pojawić się może obowiązek podjęcia działań oraz wskazuje sposób postępowania przedsiębiorcy, który znalazł się w sytuacji w której istnieje podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości transakcji. Sama procedura powinna uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej i w zależności od tego zawierać określenie czynności i działań podejmowanych w ramach ograniczenia ryzyka, środków stosowanych w przypadku identyfikacji ryzyka, a także zasad przyjętych w organizacji i regulacji informacyjnych dla GIIF.

W ramach podstawowych obowiązków ustawowych przedsiębiorcy dokonujący transakcji sprzedaży lub zakupu paliwa powinni wykonać czynności techniczne polegające na:
 • wdrożenie wewnętrznej procedury AML.
 • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie procedury w przedsiębiorstwie.
 • wdrożenie wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń.
Dokument powinien zostać sporządzony w formie pisemnej lub utrwalony na nośniku elektronicznym wraz z potwierdzeniem daty jego wprowadzenia w przedsiębiorstwie.

Jakkolwiek obecnie ilość wszczętych postępowań przeciwko firmom związanych z naruszeniem obowiązków ustawowych jest obecnie stosunkowo nieliczna, oczywista jest rekomendacja sporządzenia dokumentu procedury AML i utrwalenie go w formie pisemnej jako formy zabezpieczenia przed ewentualnym zarzutem niedopełnienia obowiązków i wszczęcia z tej przyczyny postępowania wobec przedsiębiorcy.

Wśród kar administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców, szczególnie istotne są:
 • Kara pieniężna (ustalana indywidualnie, do kwoty 1 mln euro),
 • Cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej.
Wysokość kar dotychczas ustalanych w postępowaniach o naruszenie AML jest zależna głównie od rozmiaru prowadzonej działalności tj. wysokości przychodów przedsiębiorcy i wacha się od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych.

Jakkolwiek kara pieniężna jest zawsze dotkliwą sankcją, o tyle za znacznie istotniejszą należy uznać drugą z możliwych konsekwencji, na którą szczególną uwagę powinni zwrócić przedsiębiorcy działający na podstawie:
 • koncesji na obrót paliwami ciekłymi,
 • koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej,
 • koncesji na wydobywanie kopalin.
Począwszy od 2016 roku branża OPC musiała mierzyć się z nowymi wymogami pakietu energetycznego począwszy od aktualizacji koncesji, poprzez rejestr infrastruktury i system monitowania (SENT) po kolejny element jakim jest AML. Praktyka pokazuje, że URE coraz częściej sięga do swoich uprawnień kontrolnych co po części może wynikać z prowadzonej od kilku lat polityki energetycznej państwa i przekłada się na zwiększoną ilość postępowań prowadzanych przeciwko koncesjonariuszom oraz przypadkom utraty koncesji. Brak procedury AML w firmie samo w sobie może być przesłanką do odebrania pozwolenia na obrót paliwem i z tego względu za racjonalne i rekomendowane jest jej wdrożenie.

Sprawdź ten temat:
Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu, www.basiewiczkasprzyk.pl

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE