ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

OPINIE
14.06.2021r. 08:00

Grzegorz Romanowski - radca prawny z kancelarii prawnej M. Romanowski i Wspólnicy
Filip Wawrzak - adwokat z kancelarii prawnej M. Romanowski i Wspólnicy
Prezes URE pełni na szeroko rozumianym rynku energetycznym funkcję regulatora sektorowego, przy czym zakres jego kompetencji na rynku ciepła systemowego jest szczególnie szeroki. Jednym z podstawowych jego zadań regulacyjnych jest kontrola i nadzór nad procesem taryfowym.
12.06.2021r. 09:00

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej postuluje co najmniej dwuletnie vacatio legis dla zmiany systemu rozliczania prosumentów z energii. Według projektu ministerstwa klimatu, likwidacja systemu opustów nastąpi z końcem tego roku.
09.06.2021r. 12:00

Grzegorz Romanowski - radca prawny z kancelarii prawnej M. Romanowski i Wspólnicy
Jacek Krentusz - radca prawny z kancelarii prawnej M. Romanowski i Wspólnicy
Decyzja taryfowa, to podstawowy akt określający ceny ciepła systemowego, które podlegają pełnej regulacji. O cenie tej decyduje Prezes URE, który na mocy przyznanych mu kompetencji ma za zadanie zrównoważyć w taryfie interes przedsiębiorcy występującego z wnioskiem taryfowym z interesami innych uczestników danego rynku ciepła systemowego oraz z interesem publicznym.
15.03.2021r. 05:55

Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej
Od 5 lat polskie prawo w sposób spektakularny, niespotykany w innych krach blokuje rozwój najtańszej technologii energetycznej, która mogłaby przynosić korzyści, a naraża odbiorców energii na trwały trend wzrostu jej cen. Tym samym na własne życzenie pogarszamy pozycję konkurencyjną przemysłu na wspólnym rynku, na który trafia gro eksportu.
10.03.2021r. 05:45

Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej
Po 5 latach od rozpoczęcia w trybie pilnym, z pomięciem rządu i trybu konsultacji, prac parlamentarnych nad wprowadzeniem ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe przyszedł czas na działania rządu.
09.03.2021r. 14:53

www.cire.pl | Obserwuj nas na twitter.com/cire_pl
Mimo wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [Dz.U.2020.971] większość przedsiębiorstw zajmujących się obrotem paliwami ciekłymi nie dostosowało swojej działalności do nowych regulacji i nie dokonało wdrożenia tzw. procedury AML (Anti-Money Laundering). Z założenia AML ma zapobiegać występowaniu sytuacji, w których przedsiębiorstwo dokonuje transakcji z kontrahentem, co do którego może zachodzić podejrzenie, że przepływy pieniężne mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu, www.basiewiczkasprzyk.pl
08.03.2021r. 15:30

Henryk Kaliś
Prezes Zarządu Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu
Żywotnym interesem polskiego przemysłu jest zwiększanie krajowej generacji w źródłach o najniższych kosztach wytwarzania. Przemysłowi odbiorcy energii elektrycznej, w rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie upatrują szansy na ograniczenie postępującego gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej, który następuje w wyniku rosnących cen uprawnień do emisji CO2 (EUA).

19.02.2021r. 10:11

www.cire.pl | Obserwuj nas na twitter.com/cire_pl
Zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej jako pierwszy etap inwestycji w energię odnawialną (OZE) wiąże się z koniecznością zabezpieczenia praw inwestora w przypadku wystąpienia sytuacji, które mogą zniweczyć całe przedsięwzięcie. W tej publikacji przedstawiamy rozwiązanie gwarantujące trwałość umowy (czas dzierżawy) w razie zbycia nieruchomości przez wydzierżawiającego.
Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu, www.basiewiczkasprzyk.pl
17.02.2021r. 14:56

Aleksandra Czopik-Barecka, adwokat, iLawenergy.pl
Aktualnie coraz wyraźniej można zaobserwować przenoszenie rozwiązań dedykowanych stricte rynkom finansowym na rynki towarowe, które do tej pory rządziły się własnym, odrębnym reżimem regulacyjnym. W powyższy trend wpisuje się w szczególności wprowadzone przez dyrektywę MIFID II rozszerzenie definicji instrumentu finansowego na wszelkie kontrakty dotyczące uprawień do emisji CO2 a także niektóre kontrakty pochodne dotyczące towarów w tym energii elektrycznej. Jakie jednak warunki muszą zostać spełnione, aby te ostatnie kontrakty można było zaliczyć do kategorii instrumentów finansowych?
13.02.2021r. 13:13

Adw. Krzysztof Radomski (Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych / Kancelaria BHR)
Polski Operator Systemu Dystrybucji paliwa gazowego mierzy się na co dzień z problemem pobierania rzeczonej energii przez niemałą część odbiorców w sposób nielegalny. Osoby odbierające gaz dopuszczają się tego bądź w ten sposób, że pomimo skutecznego wypowiedzenia umowy kompleksowej (na sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego) nadal korzystają z gazu w swoim punkcie odbioru (tj. lokalu mieszkalnym, lokalu użytkowym, itp.) bądź dokonują manipulacji przy liczniku (tj. przy tzw. układzie pomiarowo-rozliczeniowym) poprzez pobór energii z pominięciem tegoż licznika lub ingerencję w niego w stopniu wpływającym na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez ww. układ.
DISEcire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE