ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

OPINIE
19.02.2021r. 10:11

www.cire.pl | Obserwuj nas na twitter.com/cire_pl
Zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej jako pierwszy etap inwestycji w energię odnawialną (OZE) wiąże się z koniecznością zabezpieczenia praw inwestora w przypadku wystąpienia sytuacji, które mogą zniweczyć całe przedsięwzięcie. W tej publikacji przedstawiamy rozwiązanie gwarantujące trwałość umowy (czas dzierżawy) w razie zbycia nieruchomości przez wydzierżawiającego.
Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu, www.basiewiczkasprzyk.pl
17.02.2021r. 14:56

Aleksandra Czopik-Barecka, adwokat, iLawenergy.pl
Aktualnie coraz wyraźniej można zaobserwować przenoszenie rozwiązań dedykowanych stricte rynkom finansowym na rynki towarowe, które do tej pory rządziły się własnym, odrębnym reżimem regulacyjnym. W powyższy trend wpisuje się w szczególności wprowadzone przez dyrektywę MIFID II rozszerzenie definicji instrumentu finansowego na wszelkie kontrakty dotyczące uprawień do emisji CO2 a także niektóre kontrakty pochodne dotyczące towarów w tym energii elektrycznej. Jakie jednak warunki muszą zostać spełnione, aby te ostatnie kontrakty można było zaliczyć do kategorii instrumentów finansowych?
13.02.2021r. 13:13

Adw. Krzysztof Radomski (Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych / Kancelaria BHR)
Polski Operator Systemu Dystrybucji paliwa gazowego mierzy się na co dzień z problemem pobierania rzeczonej energii przez niemałą część odbiorców w sposób nielegalny. Osoby odbierające gaz dopuszczają się tego bądź w ten sposób, że pomimo skutecznego wypowiedzenia umowy kompleksowej (na sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego) nadal korzystają z gazu w swoim punkcie odbioru (tj. lokalu mieszkalnym, lokalu użytkowym, itp.) bądź dokonują manipulacji przy liczniku (tj. przy tzw. układzie pomiarowo-rozliczeniowym) poprzez pobór energii z pominięciem tegoż licznika lub ingerencję w niego w stopniu wpływającym na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez ww. układ.
DISE
08.02.2021r. 05:10

Michał Jabłoński
Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Środowiska w Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie
W dniu 27 stycznia 2021 r. Sąd Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania. Opadł kurz, pojawiły się pierwsze komentarze i oczywiście pytania - co teraz. Odpowiedź nie jest prosta, wręcz daleko jej do takiej.
15.01.2021r. 08:05

Dr inż. Michał Modzelewski, dyrektor techniczny spółki N Energia
Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia, które określa techniczne wymagania i tryb przyłączania mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej. Według założeń resortu nowe regulacje mają usunąć bariery formalne oraz usprawnić pracę przy montażu i przyłączaniu mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej.
25.09.2020r. 11:00

Mirosław Siwiński, Partner w Advicero Nexia
Zaproponowane zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym uwzględniają na pierwszy rzut oka korzystne rozwiązania dla prosumentów, zakładając zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji przez osoby, które produkują energię elektryczną z generatorów o mocy nieprzekraczającej 1 MW. Analizując nowe propozycje przepisów, należy jednak zwrócić uwagę, że wiążą się z nimi również inne, warte uwagi konsekwencje, które być może dla
11.09.2020r. 11:21

Mirosław Siwiński, partner w Advicero Nexia
Jak wskazują dane Głównego Urzędu Statystycznego szacuje się, że w Polsce zarejestrowanych jest ponad 29 mln pojazdów każdego rodzaju, z czego przeważającą grupę zapełniają samochody osobowe. Należy podkreślić, że tak ogromna liczba posiadanych samochodów wiąże się z produkcją znacznych ilości składników zanieczyszczających powietrze - pisze Mirosław Siwiński, partner w Advicero Nexia.
10.09.2020r. 16:00

Mimo, że prawo dedykowane odnawialnym źródłom energii w Polsce ma już kilkuletnią historię, nadal problemy sprawia kluczowa kwestia tego, jak określać nominalną moc instalacji OZE. Ministerstwo Klimatu zaproponowało nową definicję, która jednak spotkała się z krytyką ze strony ekspertów Rady OZE działającej przy Konfederacji Lewiatan.
06.07.2020r. 05:27

Piotr Zamroch - radca prawny
Dzisiejszy wpis żywo zainteresuje wszystkie osoby zaangażowane zawodowo w pozyskiwanie praw do nieruchomości na potrzeby nowych inwestycji sieciowych. Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił ważną przesłankę skuteczności rokowań (art. 124 ust. 3 u.g.n.), odnośnie do której powstały rozbieżności w orzecznictwie, czyli zgody właściciela nieruchomości na inwestycję.
15.04.2020r. 04:59

Wiktoria Rogaska - counsel i Przemysław Bugnacki - legal intern, DWF Poland Jamka sp.k.
Analiza prawna zmian odnoszących się do umów przyłączeniowych instalacji OZE, jakie zostały wprowadzone (w odniesieniu do Tarczy Antykryzysowej 1.0) czy też planowanych (w odniesieniu do Tarczy Antykryzysowej 2.0) z jednoczesnym wskazaniem potencjalnych problemów, które mogą wyniknąć na tle ich stosowania.cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE