ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

KOMENTARZE
01.02.2017r. 16:14

Opinia IEO dotyczy zarówno bezpośrednio samej treści projektowanego rozporządzenia o cenach (wysokość cen referencyjnych to perspektywa bezpośrednich uczestników rynku, inwestorów, deweloperów i dostawców rozwiązań) jak i szerszego kontekstu wynikającego z łącznego rozpatrywania przepisów ustawy o OZE i większego pakietu projektów rozporządzeń oraz przyjętych założeń i metodyki określania cen (domena IEO).
Instytut Energetyki Odnawialnej
09.01.2017r. 11:04

dr Christian Schnell, radca prawny, koordynator zespołu eksperckiego ds. energetyki niskoemisyjnej Instytutu Jagiellońskiego
Od wejścia w życie znowelizowanej Ustawy o OZE, tj. od 1 lipca 2016 r., nie udało się Ministerstwu Energii za pośrednictwem UOKiK uzyskać akceptacji Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji nowego systemu aukcyjnego. Z powodu licznych zastrzeżeń Komisji wątpliwe jest, czy uda się w najbliższym czasie uzgodnić finalny kształt systemu aukcyjnego. Dopiero po uzgodnieniu końcowego kształtu systemu, wstępnie zaakceptowanego przez Komisję, polski ustawodawca powinien uruchomić proces legislacyjny w celu ponownej zmiany Ustawy o OZE.
28.09.2016r. 11:06

W rozmowie z portalem BiznesAlert.pl dr Rafał Zajdler, ekspert ds. rynku energetycznego Instytutu Sobieskiego mówi m.in. o perspektywach polsko-norweskiej współpracy przy dostawach LNG oraz o pakiecie paliwowym.
28.07.2016r. 16:21

PKEE
Polski Komitet Energii Elektrycznej z zainteresowaniem przyjął przedstawione przez Komisję Europejską projekty rozporządzeń w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych zakresem zastosowania EU ETS. Na przedstawione propozycje legislacyjne składają się wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (Effort Sharing Regulation - ESR1) oraz rozporządzenia regulującego wkład sektorów użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa w osiągnięcie unijnych celów do 2030 r. (LULUCF Regulation2).
12.07.2016r. 13:53

Wiktoria Rogaska, adwokat, Karol Lasocki, radca prawny, K&L Gates
Zdaniem autorów w wielu przypadkach nie ma podstaw do nałożenia kar pieniężnych za przekroczenia.
04.07.2016r. 08:36

Grzegorz Wiśniewski
Znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii to 240 przeliczeniowych stron maszynopisu. Nie są to wersety do czytania dla tzw. zwykłych ludzi, ani nawet dla właścicieli małych firm, choć to właśnie te nowe grupy producentów energii miały być adresatami i beneficjentami 6-letnich efektów prac legislacyjnych. Niezrozumiały żargon biurokratyczno-korporacyjny i propagandowa nowomowa typu orwellowskiego zdominowały niejasną treść przepisów, które od 1-lipca zaczęły obowiązywać. Jak je interpretować?
28.06.2016r. 09:11

Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW) od dawna przytacza statystyki dotyczące bardzo niskiego stopnia wykorzystania potencjału hydroenergetycznego polskich rzek (wykorzystujemy niespełna 20 procent ich potencjału technicznego). Podstawowym warunkiem zmiany tego stanu rzeczy jest stabilne prawo regulujące kwestie energetyki wodnej.
Ewa Malicka, TRMEW
23.06.2016r. 11:10

Grzegorz Wiśniewski
Proces uchwalania ustawy o OZE trwał 5 lat. Zanim na dobre wszedł w życie jej rozdział o mechanizmach wsparcia inwestorów, trzykrotnie podejmowany był proces jej nowelizacji, który trwał ponad rok. Wczoraj wieczorem się zakończył głosowaniem sejmowym. Podpisanie ustawy to kolejne wyzwanie dla Prezydenta, który musi wziąć odpowiedzialność (bo tu już chodzi o powagę państwa) za ostatnie półroczne wysiłki Ministerstwa Energii i ustawodawcy oraz za tzw. całokształt. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Co z tego wszystkiego będą mieć inwestorzy?
31.05.2016r. 08:15

Branża małej hydroenergetyki z dużym zaniepokojeniem przyjmuje propozycje zmian, jakie pojawiły się w projekcie nowelizacji ustawy o OZE, procedowanym aktualnie w Sejmie. Zaproponowane w projekcie rozwiązania, w tym przede wszystkim odstąpienie od zabezpieczenia obowiązkowej puli energii w aukcjach dla instalacji o mocy do 1 MW, likwidacja obowiązku zakupu energii z instalacji o mocy większej i równej 500 kW, przywrócenie możliwości korzystania z pełnego wsparcia dla technologii współspalania w ramach tzw. dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, a także likwidacja taryf dla instalacji prosumenckich oznaczają, że jedynym beneficjentem ustawy o OZE będzie duża, zawodowa energetyka, natomiast potrzeby małych i średnich wytwórców energii w prywatnych, rozproszonych źródłach zostały całkowicie pominięte.
TRMEW
19.05.2016r. 09:56

IEO
Uwagi Instytutu Energetyki Odnawialnej do projektu zmian w ustawie o OZE (projekt poselski z 5 maja 2016 roku, druk sejmowy nr 476) oraz kluczowe propozycje zmian w projekciecire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE