ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

WYROKI SĄDÓW APELACYJNYCH - INNE
20.09.2018r. 10:56

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji o umorzeniu postępowania. Wniosek podmiot nie stanowił wniosku o rozstrzygnięcie sprawy spornej, który należy do kompetencji Prezesa URE. Wniosek dotyczył de facto odszkodowania i zadośćuczynienia, czego należy dochodzić w procesie cywilnym
19.04.2018r. 15:05

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK uchylającej decyzję Prezesa URE nakazującej syndykowi kontynuowanie działalności koncesjonowanej.

Wyzbycie się majątku służącego do prowadzenia działalności koncesjonowanej nie stanowi przeszkody w nakazaniu zbywcy jej kontynuowania. Nabywca majątku nie może być obciążony takim nakazem.

Adresatem nakazu był jednak syndyk, a nie przedsiębiorca. Nakładanie na syndyka nakazu kontynuacji działalności po zbyciu majątku byłoby sprzeczne z prawem upadłościowym, ponieważ utrudniałoby zakończenie upadłości i generowało dodatkowe koszty. W aktach postępowania nie było zawiadomienia o wszczęciu postępowania o nakazanie prowadzenia działalności wobec syndyka. Syndyk nie mógł czynie uczestniczyć w czynnościach organu, dlatego decyzję należało uchylić
16.11.2017r. 10:40

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE odmawiającej czasowego zwolnienia z obowiązku świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych. Przedsiębiorstwu nie udało się wykazać związku między świadczeniem usług opartych na zasadzie TPA, a mogącymi powstać po jego stronie trudnościami finansowymi lub ekonomicznymi wynikającymi z klauzul "bierz lub płać". Zwolnienie przedsiębiorcy negatywnie wpłynęłoby na konkurencję i nie służyłoby podejmowaniu przez niego racjonalnych i efektywnych działań. Umowa przedsiębiorcy na zakup ponad połowy oferowanego gazu była z podmiotem powiązanym i po cenie wyższej, niż od innych dostawców. W celu zatem zwiększenia konkurencyjności wobec innych dostawców, najprościej było renegocjować tę umowę lub kupić gaz na giełdzie. Poza tym przedsiębiorstwo w swoich umowach też stosuje klauzule "take or pay" minimalizując własne ryzyko. Innymi słowy przedsiębiorstwo powinno podjąć działania zmierzające do zwiększenia swojej konkurencujności zamiast dążyć do ograniczenia konkurencji poprzez narzucenie odbiorcom ze swojego obszaru dystrybucji ceny wyższej niż mogliby oni płacić, gdyby mieli możliwość wyboru sprzedawcy gazu.cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE